Prijava / Registracija

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Rukovaoci vaših ličnih podataka su društva:
- ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, koje djeluje kao glavni rukovalac podataka društva koje proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru Društva Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Korting, Mora, Upo).

- »Gorenje Commerce« d.o.o. Sarajevo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina
(Oba rukovaoca podataka u daljem tekstu: Društvo) 


Ozbiljno i odgovorno postupamo sa vašim ličnim podacima uz poštovanje odredbi Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih važećih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka. Osim poštovanja GDPR-a i u odnosu na pojedince iz određenih jurisdikcija (Kalifornija, Kanada, Meksiko), ova Politika zaštite podataka poštuje i druge moguće relevantne zakone.   Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima obrade podataka koje preduzimamo u vezi sa ličnim podacima korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice.
Pored politike zaštite podataka:

- usvojili smo internu proceduru u vezi zaštite ličnih podataka, u kojoj se utvrđuju obaveze Društva i zaposlenih u pogledu zaštite ličnih podataka

- usvojili smo Politiku kolačića https://ba.hisense.com/o-upotrebi-kolacica, koja reguliše zaštitu ličnih podataka korisnika internet stranice

- napravili smo namjensku e-mail adresu gdje nas možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima o vašim ličnim podacima

- redovno edukujemo zaposlene o postupanju sa ličnim podacima

- redovno provjeravamo sisteme za rukovanje ličnim podacima i predlažemo poboljšanja

 

1. Ko obrađuje vaše lične podatke?

Rukovaoci vaših ličnih podataka su:

Društvo: ConnectLife, data technologies, LLC

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

e-mail: privacy@connectlife.io

 

Društvo: »Gorenje Commerce« d.o.o. Sarajevo

Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 755 666

e-mail: office@gorenje.ba

 

Društvo ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, (u daljem tekstu: Društvo), djeluje kao glavni rukovalac podataka društva koja proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru društva Hisense Europe Group (Hisense, Gorenje, Asko, ATAG, Pelgrim, Etna, Korting, Mora, Upo).

Društvo »Gorenje Commerce« d.o.o. Sarajevo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina je društvo koje lokalno nudi proizvode i uređaje koje proizvode društva Hisense Europe Group.

Druga društva u okviru Hisense Europe Group mogu biti obrađivači vaših ličnih podataka. Kao takva, društva Hisense Europe Group i distributeri prikupljaju i na drugi način obrađuju vaše lične podatke i njihove metode obrade podataka (npr. internet stranice, CRM programi, online alati, itd.) su za potrebe ove politike navedena kao naše metode. Spisak drugih društava Hisense Europe Group, distributera i njihovih eksternih ugovarača je dostupan ovdje.

2. Način pribavljanja podataka

Vaše lične podatke pribavljamo na osnovu korištenja naših internet stranica ili aplikacija, putem kolačića i drugih online alata, popunjavanjem obrazaca na našoj internet stranici ili u fizičkoj formi, putem telefonske i elektronske komunikacije, putem druge pismene komunikacije i/ili putem društvenih mreža.

3. Koje od vaših ličnih podataka obrađujemo i u koje svrhe?

U ovom odjeljku objašnjavamo koje podatke obrađujemo i u koju svrhu, ovisno o pojedinačnoj aktivnosti:

3.1. Kupovina na internet stranici Društva ili preuzimanje proizvoda naručenih putem interneta

Da biste kupili proizvode preko internet stranice Društva ili preuzeli proizvode naručene putem interneta, moramo da prikupimo i obradimo neke od vaših ličnih podataka (npr. adresu za dostavu), jer ćemo jedino tako moći da obradimo vašu narudžbu.

Da bismo omogućili kupovinu na internet stranici Društva ili preuzimanje proizvoda naručenih putem interneta, obradićemo sljedeće podatke:

- ID korisnika,

- titula (gospodin / gospođa)

- ime i prezime,

- jezik komunikacije

- adresu za fakturisanje i adresu za dostavu (ako je izabrana opcija isporuke),

- e-mail adresa,

- broj telefona,

- narudžba (broj, vrijednost)

- način plaćanja,

- broj računa u banci i/ili broj kreditne kartice,

- broj proizvoda

- serijski broj proizvoda

- faktura za kupovinu

- historija kupovine

Svrha i osnov obrade navedenih podataka je da se obezbijedi mogućnost isporuke ili preuzimanja narudžbe, plaćanja narudžbe, informacija o statusu Vaše narudžbe i izdavanja računa za obavljenu kupovinu. Naručivanjem ste izvršili kupovinu, što pravno znači da ste sklopili kupoprodajni ugovor, a da bismo ispunili svoj dio obaveza iz kupoprodajnog ugovora, moramo da obrađujemo Vaše lične podatke (obrada je neophodna za izvršenje ugovora), a ujedno smo po zakonu obavezani da izdamo račun za obavljenu kupovinu (obrada je neophodna radi ispunjenja zakonske obaveze).


Period obrade: Podaci koji se odnose na samu kupovinu čuvaju se sve dok možete ostvariti određena prava u vezi s vašom kupovinom prema mjerodavnom zakonu (rokom utvrđenim zakonom u kojem je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). U skladu sa poreskim i računovodstvenim propisima, podaci za izdavanje računa se vode tokom perioda prema lokalnom zakonodavstvu. 
Šta se dešava ako ne date lične podatke?  U slučaju kupovine putem Interneta ili preuzimanja proizvoda naručenih preko interneta, ne možemo sprovesti vašu kupovinu ili obezbijediti preuzimanje proizvoda bez pribavljanja gore navedenih ličnih podataka. Ipak, proizvode možete kupiti i preuzeti direktno u našim maloprodajama ili u prodavnicama ugovornih partnera koji to omogućavaju.


3.2. Korisnička podrška u rješavanju problema i reklamacija
Kako bismo pružili podršku korisnicima za rješavanje problema i ostvarivanje prava iz garancije, potrebno je prikupiti i obraditi neke vaše lične podatke, jer je to jedini način da ispunimo naše zakonske obaveze u vezi s tim.
Kako bismo pružili podršku korisnicima za rješavanje problema i ostvarivanje prava iz garancije, obradićemo sljedeće podatke:

- ime i prezime,

- e-mail adresa,

- broj telefona,

- broj narudžbe,

- podaci o kupljenim proizvodima,

- datum kupovine,

- adresa,

- jezik komunikacije,

- datum zahtjeva,

- servisna historija,

- trajanje garancije i produžena garancija,

- vrsta garancije,

- garancija koja se odnosi samo na određene dijelove proizvoda,

- komunikacija putem e-maila

- transkript razgovora

- snimanje video konferencije (u slučaju video konferencije)

- slike (u slučaju da nam korisnik pošalje slike proizvoda)

- u slučaju poziva korisničnom centru, snimak telefonskog razgovora.

U slučaju da dobijemo vaš pristanak za korištenje Visual Remote Assistant-a, također možemo obraditi podatke o datumu i vremenu sesije, lokaciji i primljenom videu.
U slučaju pribavljanja Vaše dodatne saglasnosti za analizu podataka vezanih za korištenje proizvoda putem Connectlife aplikacija (kako je definirano unutar ove politike privatnosti) možemo također obraditi te podatke u svrhu korisničke podrške za rješavanje problema i potraživanja po garanciji, gdje se ti podaci mogu također proslijediti i servisnim organizacijama.
Svrha i osnov obrade navedenih podataka je poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa garancijom prodavca za kupljene proizvode (obrada je neophodna za ispunjavanje zakonske obaveze) i ispunjenje kupoprodajnog ugovora u vezi sa kupljenim proizvodima (obrada je neophodna za izvršenje ugovora). Kako je gore definirano, obrada ličnih podataka za korištenje Visual Remote Assistant-a i za analizu podataka može se vršiti samo na osnovu vašeg pristanka.
Period obrade: Podaci se čuvaju sve dok traje  mogućnost ostvarivanja potraživanja iz ugovora i garancije prema nadležnom zakonu (period utvrđen zakonom tokom koga je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). Snimci telefonskih poziva se čuvaju tokom perioda u skladu sa lokalnim zakonima. Lični podaci za korištenje Visual Remote Assistant-a i za analizu podataka pohranjuju se do opoziva pristanka, pri čemu svoju saglasnost možete povući u bilo kojem trenutku. Podaci će prestati da se pohranjuju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nedostavljanje gore navedenih ličnih podataka može uticati na pružanje i kvalitet korisničke podrške u vezi sa korištenjem naših proizvoda, ili na način rješavanja garancijskih zahtjeva. Međutim, u zavisnosti od kanala i razloga komunikacije možda nam neće biti potrebni svi gore navedeni podaci. 


3.3. Obavještenje u vezi sa proizvodima koji su ponovo na zalihama
U slučaju da određeni proizvod nije na zalihama, pojedinac može da unese svoj email kako bi bio obaviješten kada proizvod bude ponovo dostupan. 
Kako bismo obavijestili pojedinca o dostupnosti proizvoda, obradićemo sljedeće podatke:

- e-mail adresu

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je obavještavanje o dostupnosti proizvoda. Obrada ličnih podataka se vrši isključivo na osnovu vaše saglasnosti.
Period obrade: Do opoziva saglasnosti, pri čemu možete u svakom trenutku povući svoju saglasnost. Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti ili u roku od 1 mjeseca nakon što je obavještenje o dostupnosti proizvoda poslato pojedincu.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? U slučaju da ne navedete vašu e-mail adresu, ne možemo vas obavijestiti da je proizvod ponovo na zalihi, ali u istu svrhu možete redovno da provjeravate našu internet stranicu.


3.4. Korisnički nalog na internet stranici Društva ili mobilnoj aplikaciji Connectlife
Svaki pojedinac može da kreira korisnički nalog na internet stranici koji je namijenjen za praćenje statusa narudžbe, pregled historije kupovina ili davanje mišljenja o proizvodu. U okviru postavki korisničkog naloga, također je moguće izraziti volju za primanjem marketinških poruka ili otkazivanjem njihovog prijema. Iste pristupne podatke kao za korisnički račun na internet stranici moguće je koristiti za korisnički račun unutar Connectlife mobilne aplikacije.
Za otvaranje korisničkog naloga, obradićemo sljedeće podatke:

- ID korisnika,

- e-mail adresa,

- ime i prezime,

- broj telefona,

- adresa,

- jezik komunikacije,

- lozinka,

- omiljena hrana,

- servisni nalog i historija usluga,

- prijava na društvene mreže (u slučaju otvaranja korisničkog naloga putem društvenih mreža: e-mail adresa, ime, prezime, jezik komunikacije, URL fotografije, provajder, ID provajdera)

- informacije o računu (prijava omogućena, zapisnik, ažuriranje profila, lokacija prijave, kreiran račun, zapisnik o pristupu računu)

- lozinka (zadnja prijava, onemogući prijavu)

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da se obezbijedi pristup vašem nalogu i autentifikacija korisnika. Zahtjevom za otvaranje korisničkog naloga uspostavlja se ugovorni odnos, a u cilju ispunjenja našeg dijela ugovornih obaveza obradićemo Vaše lične podatke (obrada je neophodna za izvršenje ugovora). Neki od ličnih podataka (omiljena hrana) se obrađuju samo u slučaju da te podatke ostavite, na osnovu vaše saglasnosti i obrađuju se kako bismo vas obavijestili o našem prijedlogu obroka. Neki od ličnih podataka (servisni nalog i historija usluga) se obrađuju u cilju ispunjenja naših obaveza koje proizilaze iz kupoprodajnog ugovora u vezi sa kupljenim proizvodima (obrada je neophodna za izvršenje ugovora).
Period obrade: Vaše lične podatke čuvamo dok ne izbrišete svoj nalog ili do 3 godine nakon posljednjeg prijavljivanja na nalog. Podaci koji se obrađuju na osnovu ugovora čuvaju se za vrijeme trajanja mogućnosti ostvarivanja potraživanja iz ugovora prema mjerodavnom zakonu (period utvrđen zakonom tokom kojeg je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). Lični podaci koji se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se do opoziva saglasnosti i možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Ti podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti, pri čemu u tom vremenskom periodu i dalje možete biti primalac naše komunikacije.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nije moguće otvoriti korisnički nalog bez gore navedenih ličnih podataka. Ipak, niste u obavezi da kreirate korisnički nalog (tj. da pružite lične podatke u tu svrhu) za kupovinu ili korišćenje naših proizvoda.


3.5. Registracija proizvoda na našoj internet stranici i Connectlife mobilnoj aplikaciji
Svaki pojedinac koji je kupio bilo koji od naših proizvoda može registrovati proizvod na našoj internet stranici ili putem Connectlife mobilne aplikacije u okviru svog korisničkog naloga. Na osnovu registracije pojedinac stiče pojednostavljen pristup uputstvima za upotrebu, našim prijedlozima za korištenje proizvoda, informacijama u vezi sa garancijom, za određene proizvode dodatno produženim garantnim rokom i obavještenjima o ažuriranjima vezanim za Connectlife uređaje. Za određene proizvode i u ograničenom vremenskom periodu povremeno nudimo i djelimični povrat kuporodajne cijene u slučaju registracije proizvoda na našoj web stranici ili Connectlife mobilnoj aplikaciji.
Za registraciju proizvoda, obradićemo (pored podataka navedenih u tački 3.4.) sljedeće podatke:

- broj proizvoda,

- serijski broj proizvoda,

- datum kupovine,

- kopiju računa o kupovini,

- IBAN broj (samo u svrhu djelimičnog povrata kupovne cijene)

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da se omogući produžena garancija (samo za određene proizvode), pristup uputstvima za upotrebu i, našim prijedlozima za korišćenje proizvoda. Registracijom proizvoda, prihvatate pravila registracije koja se pravno tretiraju kao ugovorni odnos i kako bismo ispunili svoj dio ugovornih obaveza, mi ćemo obraditi vaše lične podatke (obrada je neophodna za izvršenje ugovora).
Period obrade: Vaše lične podatke čuvamo sve dok ne izbrišete registraciju proizvoda, dok podatke vezane za produženu garanciju čuvamo za vrijeme trajanja mogućnosti ostvarivanja potraživanja iz ugovora prema mjerodavnom zakonu (period utvrđen zakonom u kojem se moguće je podnijeti tužbu nadležnom sudu).
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Bez gore navedenih podataka ne možete registrovati proizvod na našoj web stranici ili Connectlife mobilnoj aplikaciji. Međutim, svaki proizvod u trenutku kupovine ima priloženo uputstvo za upotrebu i informacije o garanciji.

3.6. Davanje recenzija korisnika na internet stranici i povratnih informacija korisnika vezanih za naše proizvode i usluge
Da bismo omogućili opciju davanja korisničkih recenzija (evaluacije, mišljenja, ocjena i komentara) na internet stranici, moramo prikupiti i obrađivati neke od vaših ličnih podataka, jer želimo da sa potencijalnim kupcima i korisnicima podijelimo iskustva stvarnih kupaca i korisnika. Možemo da podijelimo iskustva stvarnih kupaca i korisnika određenog proizvoda ili usluge sa jednog tržišta sa potencijalnim kupcima i korisnicima na drugom tržištu. Načini i uslovi za davanje mišljenja, ocijena i komentara na internet stranici navedeni su u Pravilniku za objavljivanje recenzija i komentarisanje proizvoda i usluga koji je dostupan ovdje.
Kako bismo dobili povratne informacije od korisnika u vezi s našim proizvodom i uslugama, možemo vas kontaktirati nakon što vam je proizvod isporučen ili usluga izvršena, pri čemu je davanje vaše povratne informacije dobrovoljno.
U cilju davanja korisničkih recenzija (mišljenja, ocjena i komentara) ili za dobijanje povratnih informacija korisnika, obradićemo sljedeće podatke:

- ime ili pseudonim ili ostavite recenzije kao gost

- e-mail adresa,

- podaci o kupljenim proizvodima ili izvršenoj usluzi

- kopiju računa o kupovini

- ocjena ili komentar

- jezik recenzije

- naš odgovor

- analiza mišljenja korisničkih recenzija proizvoda 

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da osigura da je korisniču recenziju o pojedinačnom proizvodu dala osoba koja je zaista kupila ili koristi taj proizvod. Obrada ličnih podataka može se vršiti na osnovu vaše saglasnosti, dok je prikupljanje povratnih informacija korisnika u vezi sa našim proizvodom i uslugama u roku od 30 dana nakon isporuke proizvoda ili izvršene usluge zasnovano na našem legitimnom interesu koji je u ovom slučaju poboljšanje proizvoda, osiguranje kvaliteta i evaluacija zadovoljstva kupaca.
Period obrade: Vaši lični podaci će biti automatski izbrisani 5 godina nakon objavljivanja korisničkih recenzija ili dobijanja povratnih informacija korisnika Vaša mišljenja, ocjene i komentari su vidljivi na internet stranici tokom 5 godina nakon objavljivanja. Međutim, vaša korisnička recenzija ili povratna informacija korisnika će biti ranije izbrisani u slučaju zahjeva za brisanje ili opoziva vaše saglasnosti za takvu obradu podataka, pri čemu će u tim slučajevima podaci prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Možete također   dati korisničku recenziju anonimno (bez davanja vaših ličnih podataka). Međutim, bez vaših ličnih podataka ne možemo osigurati da su mišljenja, ocjene i komentari dati samo od strane stvarnih kupaca i korisnika.

3.7. Obavještenja, personalizirane ponude putem digitalnih kanala i srodne usluge
Za svrhe marketinških aktivnosti i pružanja informacija o našim proizvodima (npr. slanje newsletter-a, personaliziranih ponuda, poziva za učešće u nagradnim igrama itd.), potrebna nam je vaša izričita saglasnost (podijeljeno za određenu svrhu) i bez iste nećemo vas kontaktirati u gore navedene svrhe. Kao kanal komunikacije, možemo u slučaju vašeg pristanka koristiti e-mail, društvene mreže ili drugu aplikaciju za razmjenu trenutnih poruka. Za personaliziranu ponudu (gdje možemo preporučiti sadržaj putem oglasa i obavještenja) možemo na osnovu vašeg pristanka za personalizirane ponude koristiti i profiliranje kako je opisano u ovoj politici privatnosti. Uvijek možete opozvati datu saglasnost u podešavanjima vašeg korisničkog naloga, odjavom od primanja poruka, blokiranjem nas na društvenim mrežama ili u aplikacijama za razmjenu trenutnih poruka, promjenom podešavanja kolačića ili slanjem zahtjeva na privacy@connectlife.io.
U svrhu slanja obavještenja, personaliziranih ponuda putem digitalnih kanala i srodnih usluga, možemo obraditi sljedeće podatke:

- ime i prezime,

- e-mail adresa,

- broj telefona,

- podaci vezani za nagradne igre (model, serijski broj, datum kupovine, faktura)

- podatke o lokaciji korisnika dobijene sa mobilnog uređaja korisnika (anonimno)

- interesovanja pojedinca u vezi sa pregledom proizvoda na internet stranicama (anonimno)

- kontakt informacije putem aplikacija za razmjenu poruka,

- historija kupovine,

- poštanski broj,

- podaci vezani za isporuku, otvaranje, klikove i odjave sa naših poruka (anonimno)

- analiza mišljenja korisničkih recenzija proizvoda.

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je omogućavanje slanja marketinških poruka ili predstavljanje personalizirane ponude na osnovu vaših interesovanja ili poboljšanje korisničkog iskustva. Obrada ličnih podataka se vrši samo na osnovu vaše saglasnosti.
Period obrade: Do opoziva saglasnosti gdje možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.  Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti u toku kojeg vremenskog perioda i dalje možete biti primalac naše komunikacije.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Niste u obavezi da date svoje lične podatke u marketinške svrhe (davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka u ove svrhe je dobrovoljno). Ipak, u tom slučaju nećemo moći da vas obavijestimo o našim marketinškim aktivnostima, našim proizvodima i da kreiramo personalizovane ponude za vas.

3.8. Informacije o vašim aktivnostima na našoj internet stranici
U svrhu poboljšanja funkcionalnosti web stranice, statističke analize i personalizirane ponude, također pratimo vaše aktivnosti na našoj web stranici, pri čemu su ovi podaci u anonimnom obliku.
U svrhu praćenja aktivnosti na našoj internet stranici obrađujemo sljedeće podatke:

- oznaka korisničkog naloga,

- historija kupovine,

- operativni sistem uređaja,

- korišteni pretraživač,

- internet adresa (URL adresa) početne stranice koju koristite za pristup našoj internet stranici.

Svrha i osnova je poboljšanje funkcionisanja internet stranice, statistički pregledi. Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnosti na našoj web stranici, pri čemu je korištenje kolačića dozvoljeno samo na osnovu vašeg pristanka. Na temelju korištenja kolačića možemo te podatke koristiti za personalizirane ponude, ali samo u slučaju kada dobijemo dodatnu saglasnost za to. Uvijek možete opozvati datu saglasnost u podešavanjima vašeg korisničkog naloga, promjenom podešavanja kolačića ili slanjem zahtjeva na privacy@connectlife.io .
Period obrade: Vaši lični podaci prikupljeni kolačićima će biti automatski izbrisani nakon isteka trajanja određenih kolačića (kako je definirano u politici kolačića), dok će vaši podaci korišteni za personalizirane ponude biti izbrisani u slučaju opoziva saglasnosti gdje u tom vremenskom periodu još uvijek možete biti primaoc naše komunikacije. 
Šta se dešava ako ne date lične podatke? U slučaju nedostavljanja gore navedenih podataka (uz pristanak na politiku kolačića) ne možemo da pratimo vašu aktivnost na našoj internet stranici i poboljšamo funkcionalnost naše internet stranice i pripremimo personalizovanu ponudu za vas.

3.9. Obrada ličnih podataka putem društvenih mreža, aplikacija za razmjenu poruka i soba za ćaskanje (chat rooms)
Društvo može imati uspostavljene profile na društvenim mrežama (npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, itd.) ili može koristiti aplikacije za razmjenu poruka (npr. WhatsApp, FB Messenger, Viber, itd.) za komunikaciju. Društvene mreže i aplikacije za razmjenu poruka nam omogućavaju da promovišemo naše proizvode i usluge ili pružimo korisničku podršku. U slučaju posljednje navedenog, također možemo izabrati kategorije pojedinaca na društvenoj mreži na koje želimo da se naše promocije odnose (u slučaju da se dobije poseban pristanak). Kao takvo, Društvo može biti odgovorno za zaštitu ličnih podataka koje korisnici dijele sa Društvom putem navedenih medija, a istovremeno je i provajder pojedinačnog medija odgovoran za obradu podataka koju vrši na takvim medijima, pa se korisnicima savjetuje da se upoznaju sa politikom privatnosti pojedinačnih medija.
U slučaju posjete profila Društva na pojedinačnoj društvenoj mreži ili uspostavljanja komunikacije putem aplikacija za razmjenu poruka, možemo da obradimo sljedeće podatke:

- ukoliko lajkujete, podijelite objavu, označite profil Društva ili komentar, dobijamo pristup vašem javnom profilu i sadržaju vaše objave,

- ukoliko nam pošaljete privatnu poruku na društvenoj mreži ili putem aplikacije za razmjenu poruka, dobijamo informacije o vašem javnom profilu ili vaše kontakt informacije i informacije o sadržaju poslate poruke.

Prilikom komunikacije putem društvenih mreža, aplikacija za razmjenu poruka i soba za ćaskanje, obradićemo sljedeće podatke o vama:

- javni profil pojedinca na društvenoj mreži i sadržaj objave,

- kontakt informacije pojedinca u aplikaciji za razmjenu poruka,

- druge podatke koje nam dostavljate tokom komunikacije.

Svrha i osnova obrade Vaših ličnih podataka je promocija proizvoda Društva i uspostavljanje komunikacije sa korisnicima društvenih mreža ili aplikacija za razmjenu poruka. Možemo vas kontaktirati samo na osnovu vaše saglasnosti, ali možemo odgovoriti na vaš upit na osnovu našeg legitimnog interesa, a to je zadovoljavanje potreba kupaca pružanjem informacija vezanih za naše proizvode. 
Period obrade: Vaši lični podaci koje čuvamo biće automatski izbrisani nakon 1 godine od komunikacije ili ranije u slučaju opoziva vaše saglasnosti. U slučaju opoziva saglasnosti, podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti, pri čemu tokom tog vremenskog perioda i dalje možemo da obrađujemo vaše lične podatke.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Bez davanja vaših ličnih podataka ne možete komunicirati sa nama putem gore navedenih medija, a mi ne možemo odgovoriti na vaše upite. 

3.10. Korištenje proizvoda putem Connectlife aplikacije i analiza podataka
Kako bismo korisnicima omogućili sve funkcije pametnih uređaja, razumjeli potrebe korisnika i utvrdili efikasnost i upotrebu uređaja, prikupljamo i obrađujemo neke od vaših ličnih podataka i podataka o radu svakog uređaja. Korištenje proizvoda putem Connectlife aplikacija moguće je samo u slučaju registracije korisnika i zaključivanje ugovora o licenci.
Za registraciju korisnika i zaključivanje ugovora o licenci obradićemo sljedeće lične podatke:

- titula (gospodin, gospođa),

- ime i prezime,

- jezik komunikacije,

- adresa,

- broj telefona,

- e-mail adresa,

Za vrijeme korištenja uređaja vršit ćemo analizu podataka vezanih za korištenje, pri čemu će se ti podaci obrađivati na anoniman način i bez ikakve veze s identificiranom ili identificirajućom fizičkom osobom. U tu svrhu ćemo anonimno obraditi sljedeće podatke:

- podatke o uređaju (brend, model, serijski broj),

- datum ugradnje uređaja,

- podaci o uparivanju uređaja sa našim cloud-om (uređaj uparen, vrsta uparivanja i vremenska oznaka)

- rad uređaja (komande koje se šalju uređaju, postavke uređaja, status i statistika, obavijesti, alarmi i greške uređaja, zahtjevi za servisne usluge, tajmer i automatizacija)

- podatke koje detektiraju senzori uređaja i koji su važni za rad uređaja (npr. podaci o tehničkim performansama, podaci koji se odnose na moguće poruke o grešci, temperatura, vlažnost, kvalitet zraka, itd.),

- evidencija rezervacija (za javnu praonicu)

- slike hrane s uređaja i time-lapse video zapisi

- analitiku ponašanja korisnika,

- rezervacija uređaja,

- potrošnja resursa (voda, struja),

- skladištenje hrane i pića i preferencije.

Samo u slučaju kada dobijemo Vašu izričitu saglasnost, podatke dobijene analizom podataka možemo povezati sa identifikovanim fizičkim licem. Takvi podaci mogu biti proslijeđeni servisima u svrhu korisničke podrške za rješavanje problema i potraživanja po garanciji. U slučaju da dobijemo Vaš dodatni pristanak, te podatke možemo koristiti i za personaliziranu ponudu gdje možemo preporučiti sadržaj putem oglasa i obavještenja.
Kako bi povezali uređaj sa cloud-om preko lokalne Wi-Fi mreže, korisnici moraju da unesu i podatke o identifikatoru Service Set IDentifier (SSID) i lozinku. Međutim, ti podaci se koriste samo za uparivanje uređaja sa Wi-Fi modulom i iste ne prikupljamo, čuvamo ili na bilo koji drugi način obrađujemo.
Svrha i osnova obrade Vaših ličnih podataka je da se obezbijedi mogućnost korištenja svih funkcija pametnih uređaja i analizirati korištenje naših uređaja. Zahtjevom za registraciju korisnika i zaključenjem ugovora o licenci uspostavlja se ugovorni odnos i da bismo ispunili svoj dio ugovornih obaveza moramo obraditi Vaše lične podatke u svrhu izvršenja ugovora, dok se obrada vaših ličnih podataka vezanih za korištenje našeg uređaja i obrada vaših ličnih podataka za personaliziranu ponudu temelji na vašem pristanku. Uvijek možete opozvati datu saglasnost u postavkama vašeg korisničkog računa ili slanjem zahtjeva na privacy@connectlife.io.
Period obrade: Podaci koji se odnose na registraciju korisnika i zaključivanje ugovora o licenci čuvaju se sve dok možete ostvariti određena prava prema našim ugovornim obavezama (period predviđen zakonom u kojem je moguće podnijeti reklamaciju nadležnom sudu po isteku ugovora o licenci). Podaci koji se odnose na korištenje našeg uređaja pohranjuju se do opoziva pristanka pri čemu možete povući svoju saglasnost u bilo kojem trenutku ili dok ne obrišete svoj račun pri čemu ga možete ozbrisati u bilo kojem trenutku. Podaci će prestati da se pohranjuju u roku od 1 mjeseca od primitka opoziva saglasnosti ili u roku od 1 mjeseca od brisanja računa (u zavisnosti od slučaja), pri čemu u tom vremenskom periodu i dalje možete biti primatelj naše komunikacije.
Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nije moguće registrovati korisnika Connectlife aplikacije i zaključiti ugovor o licenci bez gore navedenih ličnih podataka.

3.11. Kolačići i drugi internet alati  
Ako posjetite našu internet stranicu, možemo da skladištimo kolačiće na vašem uređaju. Za više informacija o kolačićima koji se koriste na našoj internet stranici, pogledajte Politiku kolačića.
Pored kolačića, koristimo i druge internet alate sljedećih provajdera:
Google,  i to:

- Google Marketing Platform u svrhu dobijanja podataka u vezi sa saobraćajem na internet lokaciji (npr. broj posjetilaca, stranice koje su posjetili posjetioci, vrijeme koje su posjetioci proveli na internet stranici);

- Google Maps u svrhu korištenja usluge mapiranja Google Maps preko API-ja kako bi se olakšalo pronalaženje mjesta koje je pojedinac naveo na internet stranici;

- Google Tag Manager u svrhu upravljanja oznakama internet stranica preko korisničkog interfejsa i integracije programskih kodova na našim internet stranicama;

- Google Ads u svrhu postavljanja oglasa, remarketinga i praćenja konverzija;

- Google Optimize u svrhu A/B testiranja i testiranja internet stranica;

- Site Kit u svrhu poboljšanja i monetizacije našeg sadržaja na internet stranici;

- Youtube u svrhu uspostavljanja veze sa Youtube serverima, gdje je potrebna upotreba dodataka sa Youtube;

- Google Analytics u svrhu prikupljanja podataka sa internet stranica i aplikacija radi izrade izvještaja koji pružaju uvid u poslovanje;

- Google Search Console kako bi se pokazale performanse internet stranica preko Google pretrage i kako Google vidi našu internet stranicu

- Looker Studio u svrhu konverzije podataka u informativne, lako čitljive, jednostavne za dijeljenje i potpuno prilagodljive tabele i izvještaje.

Navedenim internet alatima upravlja Google Ireland Limited, pri čemu se određene informacije o korištenju internet stranica od strane pojedinca mogu prenijeti i na server u SAD, pa predlažemo da se upoznate i sa njihovom politikom privatnosti, koja je dostupna ovdje: LINK. Ako ste vlasnik Google naloga i dali ste saglasnost za personalizaciju oglasa, možemo također da dobijemo izvještaje o efikasnosti naših mjera oglašavanja (uključujući izvještaje o različitim uređajima), demografskim informacijama i interesima pojedinaca, kao i funkcijama internet oglašavanja na različitim uređajima.
Meta, i to:

- kao alatka za upravljanje društvenim mrežama za Facebook i Instagram u svrhu kreiranja i zakazivanja sadržaja kako bi se odgovorilo na potrebe analitičkih uvida

- Meta piksel u svrhu postavljanja reklama, remarketinga i praćenja konverzija.

Navedenim internet alatima upravlja Facebook Ireland Limited, sa registrovanom kancelarijom na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; pri čemu se određene informacije o korištenju internet stranice od strane pojedinca mogu prenijeti i na server u SAD, pa predlažemo da se upoznate i sa njihovom politikom privatnosti koja je dostupna ovdje: LINK.  Ukoliko ste vlasnik Facebook ili Instagram naloga i dali ste saglasnost za personalizaciju oglasa, također možemo da dobijamo izvještaje o efikasnosti naših mjera oglašavanja (uključujući izvještaji sa više uređaja), demografske informacije i interesovanja pojedinaca, kao i funkcije internet oglašavanja sa više uređaja.

 

3.12. Remarketing, praćenje i srodne tehnologije 

Mi i naši pružaoci usluga treće strane koristimo kolačiće za informisanje, optimizaciju i prikazivanje oglasa na osnovu vaših ranijih posjeta našoj internet stranici ili našim mobilnim aplikacijama s ciljem oglašavanja na web stranicama trećih strana prema vama. U tu svrhu koristimo:

- Google Ads, koji obezbjeđuje Google i možete da se odjavite tako što ćete posjetiti stranicu podešavanja Google Ads, i
- Facebook ponovno ciljanje, koje obezbjeđuje Meta, a ovo možete da isključite tako što ćete posjetiti Facebook stranicu na kojoj morate da se prijavite i odete na Podešavanja > Oglasi > Podešavanja oglasa. U aplikaciji idite na Podešavanja & Privatnost > Podešavanja > Oglasi > Postavke oglasa > Podešavanja oglasa. Zatim odaberite Nije dozvoljeno

Kako bismo vidjeli kakav je učinak naše internet stranice i mobilne aplikacije, koristimo signale za konverziju, oznake, skripte i piksele, koji kreiraju kratku liniju koda da bi nam ukazali kada ste kliknuli na određeno dugme ili došli do određene stranice. Korištenje ovih tehnologija nam omogućava da registrujemo da je određeni uređaj, pretraživač ili aplikacija posjetio određenu internet stranicu. 

Ako omogućite usluge zasnovane na lokaciji na svom računaru ili mobilnom uređaju u vezi sa vašim korištenjem internet stranice ili mobilne aplikacije, izričito dajete saglasnost da prikupljamo geolokaciju (koja može uključivati određenu geografsku dužinu i širinu) vašeg uređaja. Ove informacije će se koristiti kako je navedeno u ovoj Politici zaštite podataka, uključujući pružanje određenog reklamnog sadržaja ili poruka na osnovu vaše lokacije.

Mi i naši pružaoci usluga trećih strana možemo da koristimo informacije koje prikupljamo o vama (informacije sa naše internet stranice ili mobilne aplikacije, putem vaših uređaja ili od treće strane) da bismo pomogli nama i našim pružaocima usluga trećih strana da identifikujemo druge uređaje koje koristite (npr. mobilni telefon, tablet, drugi računar itd.). Mi, kao i naši pružaoci usluga trećih strana također možemo da koristimo upotrebu više uređaja i druge informacije koje saznamo o vama da bismo prikazivali ciljano oglašavanje na vašim uređajima i da bismo vam slali mail-ove. Ovi kolačići trećih strana i druge tehnologije su regulisane posebnom politikom privatnosti svake treće strane, a ne ovom.

4. Prikupljanje ličnih podataka djece 

Posvećeni smo zaštiti ličnih podataka djece i shvatamo da roditelji ili zakonski staratelji mogu koristiti naše usluge ili kupovati naše proizvode za porodičnu upotrebu, uključujući i maloljetne osobe. Kao takve, naše usluge i proizvodi nisu namijenjeni za upotrebu od strane pojedinaca ispod lokalnog minimuma starosne dobi za odrasla lica, i mi nećemo svjesno prikupljati lične podatke od pojedinaca mlađih od tog uzrasta u bilo koju svrhu, niti ćemo prihvatiti registraciju od takvih pojedinaca. U nekim slučajevima, posebno kada se podaci prikupljaju elektronskim putem, možda nećemo moći da utvrdimo da li su podaci prikupljeni od djece mlađe od lokalnog zakonskog uzrasta i takve podatke tretiramo kao da ih je dala odrasla osoba. Ako saznamo da je dijete mlađe od lokalnog zakonskog uzrasta dalo bilo kakve lične podatke, uložićemo komercijalno razumne napore da te podatke odmah obrišemo. 

 

5. Profilisanje

Profilisanje znači svaki oblik automatizirane obrade ličnih podataka koji uključuje korištenje ličnih podataka za procjenu određenih ličnih aspekata koji se odnose na pojedinca, posebno za analizu ili predviđanje ličnog ukusa, interesa, ponašanja ili lokacije tog pojedinca.

Kompanija vrši profilisanje ako ste dali saglasnost za personalizovani direktni marketing. Profilisanje se provodi korištenjem različitih metoda statistike, matematike ili prediktivne analize, što nam omogućava da predvidimo vaše potrebe i na osnovu toga pripremimo odgovarajuće ponude. U okviru profilisanja analiziramo vaše demografske podatke, kao što su lokacija, podaci o kupovini i korištenju uređaja, na osnovu čega vas svrstavamo u individualni profil i šaljemo vam samo ponude za koje smatramo da odgovaraju vašim potrebama i navikama.

 

6. Postojanje automatizovanog donošenja odluka

Vaše lične podatke ne obrađujemo koristeći sredstva za automatsko donošenje odluka koje bi mogle imati pravne posljedice po vas.

 

7. Kako štitimo vaše lične podatke?

Kako bismo zaštitili Vaše lične podatke, uveli smo niz tehničkih i organizacijskih mjera, i to:

• Mjere za osiguranje stalne povjerljivosti, integriteta, dostupnosti i otpornosti sistema i usluga obrade

• Mjere za osiguranje mogućnosti da se blagovremeno vrati dostupnost i pristup ličnim podacima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta

• Procesi za redovno testiranje, procjenu i evaluaciju efikasnosti tehničkih i organizacionih mjera kako bi se obezbijedila sigurnost obrade

• Mjere za identifikaciju i autorizaciju korisnika

• Mjere za zaštitu podataka tokom prenosa

• Mjere zaštite podataka tokom skladištenja

• Mjere za osiguranje fizičke sigurnosti lokacija na kojima se obrađuju lični podaci

• Mjere za osiguranje evidentiranja događaja

• Mjere za interni IT i upravljanje i nadzor IT sigurnosti

• Mjere za osiguranje minimizacije podataka, kvaliteta podataka i ograničenog zadržavanja podataka

• Mjere za omogućavanje prenosivosti podataka i osiguranje brisanja

 

8. Ko obrađuje vaše lične podatke i sa kim ih dijelimo?

Vaši podaci se obrađuju ili u okviru internih softverskih programa (npr. SAG i Hisense CRM) ili pomoću alata koje obezbjeđuju spoljni provajderi (SAP CDC, Hybris, Salesforce, Mailchimp, SiteKit).

Drugi povezani subjekti Društva Hisense mogu imati pristup vašim ličnim podacima, s obzirom da su pojedinačna Društva prodavci ili proizvođači proizvoda koji ste kupili, a pojedinačna društva pružaju adekvatnu podršku poslovanju Društva. Povezani subjekti Hisense sa sjedištem van  EU/EEA imenovali su društvo VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Dizeldorf, Njemačka kao svog predstavnika prema članu 27 GDPR. Pristup vašim ličnim podacima mogu imati posebno sljedeća povezana lica kompanije Hisense:

- Hisense Gorenje Europe, poslovne storitve, d.o.o., Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana 

- Gorenje, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

- Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. Qingdao Branch, F3, Building 3, Section C, Hisense R&D Centre, 399, Songling Road, Qingdao, Shandong, China.

 

Društvo također može prenijeti lične podatke spoljnim ugovaračima (uglavnom u svrhu osiguranja plaćanja, transporta i drugih pitanja u vezi sa vašom narudžbom itd.). U tom slučaju Društvo se obavezuje da sa spoljnim ugovaračima zaključi ugovor koji obezbjeđuje adekvatnu sigurnost Vaših ličnih podataka, a spoljni ugovarači mogu da obrađuju Vaše podatke samo u svrhu za koju su dobijeni.

Vaši lični podaci također mogu biti predmet prenosa spoljnim ugovaračima u trećim zemljama. U ovom slučaju, Društvo će obezbijediti adekvatne mjere zaštite ako spoljni ugovarači imaju sjedište ili pružaju usluge relevantne za zaštitu ličnih podataka u trećoj zemlji koja ne nudi isti nivo zaštite podataka kao GDPR i preuzeti druge obaveze utvrđene GDPR-om u vezi sa takvom vrstom prenosa.

Konkretno, možemo prenijeti vaše lične podatke drugim društvima u Hisense grupi i našim distributerima koji prodaju naše proizvode i usluge na određenim tržištima ili pružaju druge usluge u vezi sa poslovnom podrškom, reklamacijama na naručenu robu ili korisničkom podrškom. Spisak naših Društva u određenim zemljama i njihovi eksterni ugovarači koji mogu imati pristup ličnim podacima korisnika sa određenog tržišta navedeni su u Dodatku.

Vaše lične podatke dobijene na osnovu vašeg pristanka u skladu s ovom politikom zaštite podataka možemo prenijeti na oglašavanje i društvene mreže, posebno na:

- Google Ireland Limited (registarski broj: 368047), sa sjedištem u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; Politika privatnosti Društva dostupna je ovdje: LINK

- Facebook Ireland Limited, sa sjedištem u 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; Politika privatnosti Društva dostupna je ovdje: LINK

- Pinterest, Inc., sa sjedištem u 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Sjedinjene Države, Politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- LinkedIn kao alatka od strane Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, SAD, LinkedIn-ova politika privatnosti dostupna je ovdje: LINK

 

Za obradu ličnih podataka koristimo i usluge drugih eksternih ugovarača. Eksterni ugovarači uključuju:

-- provajderi informacionih usluga na cloud-u i drugi provajderi tehnološke podrške kao što su:

- Microsoft Azure, od strane Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- SAP Hybris od strane SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Njemačka, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK  

- Salesforce Marketing Cloud i Salesforce Service Cloud od strane Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Sjedinjene Države, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Cloudera od strane Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Tuya IoT platform od strane Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

-- provajderi marketinških alata koji nam pomažu da optimizujemo stranice i personalizujemo sadržaj i ponude za vas, kao što su: 

- AV STUDIO d.o.o., Koroška cesta 55, 3320 Velenje, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Agilcon, d.o.o., Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- ZenLab d.o.o., Polule 77C, 3000 Celje, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Columbus Global Lautrupvang 6, Ballerup, Denmark 2750, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Mailchimp kao alat od strane Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Holandija, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poljska, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

-- pozivni centri i provajderi alata za upravljanje i snimanje telefonskih poziva, naročito:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Srbija;

- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Francuska, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 SAD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK;

-- eksterni pružaoci usluga za održavanje i popravku naših uređaja.

-- obrađivači eksterne komunikacije, posebno komunikacije putem SMS poruka i soba za ćaskanje, naročito:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, SAD) politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Jivochat kao alat od strane Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., the Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazil, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, politika privatnosti društva dostupna je ovde: LINK 

-- Društva koja za nas pripremaju ankete o zadovoljstvu korisnika našim proizvodima i uslugama, naročito:

- Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK.

- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

- Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irska, politika privatnosti društva dostupna je ovdje: LINK

Društvo s vremena na vrijeme organizuje nagradne igre i slične promotivne akcije zajedno sa trećim stranama, kojima može dati i lične podatke pojedinaca, o čemu ćete biti obaviješteni prije prikupljanja ličnih podataka.

 

9. Gdje čuvamo vaše podatke?

Vaši podaci se čuvaju u okviru internih serverskih jedinica i radnih stanica kompanije (također koristeći tehnologije cloud-a) i u sistemu jezera podataka (jezero podataka je centralizovano skladište koje omogućava skladištenje strukturiranih i nestrukturiranih podatka u bilo kom obimu).

 

10. Podešavanja "Ne prati"

Zakoni određenih zemalja/država/pokrajina zahtijevaju da navedemo da li poštujemo podešavanja „Ne prati“ u vašem pretraživaču u vezi sa ciljanim oglašavanjem. Pridržavamo se standarda navedenih u ovoj Politici zaštite podataka i ne nadgledamo niti pratimo pretraživače sa zahtjevom "Ne prati".

 

11. Koja su vaša prava i kako ih ostvariti

Možete ostvariti sljedeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo:

- Pravo na pristup – omogućava vam da dobijete informacije o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i o postupcima i načinima obrade ličnih podataka,

- Pravo na ispravku – u slučaju da primijetite da vaši podaci nisu tačni, imate pravo da dopunite nepotpune ili da ispravite netačne podatke,

- Pravo na brisanje – omogućava vam da zatražite brisanje vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Uradićemo to u skladu sa GDPR-om i u slučaju da ne postoje druga ograničenja koja nas u tome sprječavaju,

- Pravo na ograničenje obrade – omogućava vam da ograničite obradu, dok osporavate tačnost podataka, prigovarate na brisanje, jer svrha obrade za koju su podaci prikupljeni više nije relevantna, a želite dalje skladištenje zbog legitimnih interesa, ili ako ste podnijeli zahtjev za utvrđivanje zakonskih razloga za obradu,

- Pravo na prenosivost podataka – omogućava vam da dobijete kopiju dostavljenih ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom hardverskom formatu i da prenesete podatke drugom rukovaocu, ako su ispunjeni zahtjevi postavljeni u GDPR-u,

- Pravo na prigovor - omogućava prigovor u slučaju prikupljanja i obrade podataka za potrebe direktnog marketinga ili srodnog profilisanja,

- Pravo na preispitivanje automatizovanog odlučivanja – u slučaju da je odluka koja se ogleda u našem međusobnom odnosu zasnovana na automatizovanom donošenju odluka, možete iskoristiti pravo na sprovođenje nove, neautomatizovane odluke,

- Pravo na opoziv saglasnosti – u slučaju da se obrada zasniva na datoj saglasnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti prije njenog povlačenja.

Ako želite da koristite bilo koje od gore navedenih prava, možete to učiniti tako što ćete nas obavijestiti putem email adrese privacy@connectlife.io.

Pored navedenih prava, imate i pravo da uložite žalbu nadzornom organu. U slučaju da su Vam povređena prava u vezi sa obradom ličnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom organu:

- Za Društvo ConnectLife, data technologies, LLC: Povjerenik za informacije Republike Slovenije, poštom na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ili na email: gp.ip@ip-rs.si

- Za Društvo »Gorenje Commerce« d.o.o. Sarajevo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina; na email adresu: office@gorenje.ba

 

12. Službenik za zaštitu podataka

U svim pitanjima vezanim za obradu Vaših ličnih podataka, naš službenik za zaštitu podataka stoji Vam na raspolaganju i možete ga kontaktirati putem mail adrese: privacy@connectlife.io.

 

BACK TO TOP