Prijava / Registracija

Politika zaštite podataka

 

Rukovaoci vaših ličnih podataka su društva:

- ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, koje djeluje kao glavni rukovalac podataka društva koje proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru Društva Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko i Ronšen, ATAG, Pelgrim, Etna, Korting, Mora, Upo).

- Gorenje Commerce doo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina

 

(Oba rukovaoca podataka u daljem tekstu: Društvo) 

Ozbiljno i odgovorno postupamo sa vašim ličnim podacima uz poštovanje odredbi Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR) i drugih važećih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka. Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima obrade podataka koje preduzimamo u vezi sa ličnim podacima korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice.

 

Pored predmetne politike zaštite podataka:

- usvojili smo internu proceduru u vezi zaštite ličnih podataka, u kojoj se utvrđuju obaveze Društva i zaposlenih u pogledu zaštite ličnih podataka
- usvojili smo Politiku kolačića, koja reguliše zaštitu ličnih podataka korisnika naših proizvoda, naših kupaca, potencijalnih kupaca i/ili korisnika internet stranice
- napravili smo namjensku e-mail adresu gdje nas možete kontaktirati u vezi sa svim pitanjima o vašim ličnim podacima
- redovno edukujemo zaposlene o postupanju sa ličnim podacima 
- redovno provjeravamo sisteme za rukovanje ličnim podacima i predlažemo poboljšanja

1. Ko obrađuje vaše lične podatke?

Rukovaoci vaših ličnih podataka su:
Društvo: ConnectLife, data technologies, LLC
Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija
e-mail: privacy@connectlife.io

Društvo: Gorenje Commerce doo
Adresa: Ul. Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 755 666
e-mail: office@gorenje.ba

 

Društvo ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, (u daljem tekstu: Društvo), djeluje kao glavni rukovalac podataka društva koja proizvode i/ili trguju uređajima brendova u okviru društva Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko i Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Korting, Mora, Upo).

Društvo Gorenje Commerce doo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina je društvo koje lokalno nudi proizvode i uređaje koje proizvode društva Hisense Europe Group.

Druga društva u okviru Hisense Europe Group mogu biti obrađivači vaših ličnih podataka. Kao takva, društva Hisense Europe Group i distributeri prikupljaju i na drugi način obrađuju vaše lične podatke (na osnovu sporazuma, legitimnog interesa ili vaše saglasnosti) i njihova sredstva obrade podataka (npr. internet stranice, CRM programi, online alati, itd.) su za potrebe ove politike navedena kao naša sredstva. Spisak drugih društva Hisense Europe Group, distributera i njihovih obrađivača je dostupan ovdje.

2. Način pribavljanja podataka

Vaše lične podatke pribavljamo na osnovu korištenja naših internet stranica ili aplikacija, putem kolačića i drugih online alata, popunjavanjem obrazaca na našoj internet stranici ili u fizičkoj formi, putem telefonske i elektronske komunikacije, putem druge pismene komunikacije i/ili putem društvenih mreža.

3. Koje od vaših ličnih podataka obrađujemo i u koje svrhe?

U ovom odjeljku objašnjavamo koje podatke obrađujemo i u koju svrhu, ovisno o pojedinačnoj aktivnosti:

 

3.1. Kupovina na internet stranici Društva ili preuzimanje proizvoda naručenih putem interneta

Da biste kupili proizvode preko internet stranice Društva ili preuzeli proizvode naručene putem interneta, moramo da prikupimo i obradimo neke od vaših ličnih podataka (npr. adresu za dostavu), jer ćemo jedino tako moći da obradimo vašu narudžbu i identifikujemo kupljene proizvode u slučaju reklamacije.

Da bismo omogućili kupovinu na internet stranici Društva ili preuzimanje proizvoda naručenih putem interneta, obradićemo sljedeće podatke:

- ime i prezime,
- adresu za fakturisanje i adresu za dostavu (ako je izabrana opcija isporuke),
- e-mail adresa,
- broj telefona,
- broj narudžbe,
- vrijednost narudžbe,
- način plaćanja,
- broj računa u banci i/ili broj kreditne kartice,
- podaci o naručenim proizvodima,
- datum kupovine.

Svrha i osnov obrade navedenih podataka je da se obezbijedi mogućnost isporuke ili preuzimanja narudžbe, plaćanja narudžbe, informacija o statusu Vaše narudžbe i izdavanja računa za obavljenu kupovinu. Naručivanjem ste izvršili kupovinu, što pravno znači da ste sklopili kupoprodajni ugovor, a da bismo ispunili svoj dio obaveza iz kupoprodajnog ugovora, moramo da obrađujemo Vaše lične podatke (ugovorna obrada), a ujedno smo po zakonu obavezani da izdamo račun za obavljenu kupovinu (pravna obrada).

Period obrade: Podaci poslati službi za dostavu čuvaju se 1 godinu od datuma isporuke vaše narudžbe. Podaci koji se odnose na samu kupovinu čuvaju se sve dok možete ostvariti određena prava u vezi s vašom kupovinom prema nadležnom zakonu (rokom utvrđenim zakonom u kojem je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). U skladu sa poreskim i računovodstvenim propisima, podaci za izdavanje računa se vode tokom perioda prema lokalnom zakonodavstvu. 

Šta se dešava ako ne date lične podatke? U slučaju kupovine putem Interneta ili preuzimanja proizvoda naručenih preko interneta, ne možemo sprovesti vašu kupovinu ili obezbijediti preuzimanje proizvoda bez pribavljanja gore navedenih ličnih podataka. Ipak, proizvode možete kupiti i preuzeti direktno u našoj fizičkoj prodavnici ili u prodavnicama ugovornih partnera koji to omogućavaju.

 

 

3.2. Korisnička podrška u rješavanju problema i reklamacija

Kako bismo pružili podršku korisnicima za rješavanje problema i ostvarivanje prava iz garancije, potrebno je prikupiti i obraditi neke vaše lične podatke, jer je to jedini način da ispunimo naše zakonske obaveze u vezi s tim.

Kako bismo pružili podršku korisnicima za rješavanje problema i ostvarivanje prava iz garancije, obradićemo sljedeće podatke:

- ime i prezime,
- e-mail adresa,
- broj telefona,
- broj narudžbe,
- podaci o kupljenim proizvodima,
- datum kupovine,
- adresa,
- jezik komunikacije,
- u slučaju poziva korisničnom centru, snimak telefonskog razgovora.

Svrha i osnov obrade navedenih podataka je poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa garancijom prodavca za kupljene proizvode (pravna obrada) i ispunjenje kupoprodajnog ugovora u vezi sa kupljenim proizvodima (ugovorna obrada).

Period obrade: Podaci se čuvaju tokom trajanja mogućnosti ostvarivanja potraživanja iz ugovora i garancije prema nadležnom zakonu (period utvrđen zakonom tokom koga je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). Snimci telefonskih poziva se čuvaju tokom perioda u skladu sa lokalnim zakonima. 

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nedostavljanje gore navedenih ličnih podataka može uticati na pružanje i kvalitet korisničke podrške u vezi sa korištenjem naših proizvoda, ili na način rješavanja garancijskih zahtjeva. Međutim, u zavisnosti od kanala i razloga komunikacije možda nam neće biti potrebni svi gore navedeni podaci. 

 

 

3.3. Obavještenje u vezi sa proizvodima koji su ponovo na zalihama

U slučaju da određeni proizvod nije na zalihama, pojedinac može da unese svoj email kako bi bio obaviješten kada proizvod bude ponovo dostupan. 

Kako bismo obavijestili pojedinca o dostupnosti proizvoda, obradićemo sljedeće podatke:

- e-mail adresu

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je obavještavanje o dostupnosti proizvoda. Obrada ličnih podataka se vrši isključivo na osnovu vaše saglasnosti.

Period obrade: Do opoziva saglasnosti, pri čemu možete u svakom trenutku povući svoju saglasnost. Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti ili u roku od 1 mjeseca nakon što je obavještenje o dostupnosti proizvoda poslato pojedincu, pri čemu u tom vremenskom periodu i dalje možete biti primalac naše komunikacije.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? U slučaju da ne navedete vašu e-mail adresu, ne možemo vas obavijestiti da je proizvod ponovo na zalihi, ali u istu svrhu možete redovno da provjeravate našu internet stranicu.

 

 

3.4. Korisnički nalog na internet stranici Društva ili mobilnoj aplikaciji Connectlife

Svaki pojedinac može da kreira korisnički nalog na internet stranici koji je namijenjen za praćenje statusa narudžbe, pregled historije kupovina ili davanje mišljenja o proizvodu. U okviru postavki korisničkog naloga, također je moguće izraziti volju za primanjem marketinških poruka ili otkazivanjem njihovog prijema. Iste pristupne podatke kao za korisnički račun na internet stranici moguće je koristiti za korisnički račun unutar Connectlife mobilne aplikacije.

Za otvaranje korisničkog naloga, obradićemo sljedeće podatke:

- e-mail adresa,
- ime i prezime,
- broj telefona,
- adresa,
- jezik komunikacije,
- lozinka,
- omiljena hrana,
- servisni nalog i historija usluga,
- oznaka naloga na društvenim mrežama (u slučaju otvaranja korisničkog naloga putem društvenih mreža),
- gmail adresu i podatke pribavljene od strane gmail-a (u slučaju otvaranja korisničkog naloga preko gmail).

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da se obezbijedi pristup vašem nalogu i autentifikacija korisnika. Zahtjevom za otvaranje korisničkog naloga uspostavlja se ugovorni odnos, a u cilju ispunjenja našeg dijela ugovornih obaveza obradićemo Vaše lične podatke (ugovorna obrada). Neki od ličnih podataka (omiljena hrana) se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti i obrađuju se kako bismo vas obavijestili o našem prijedlogu obroka. Neki od ličnih podataka (servisni nalog i historija usluga) se obrađuju u cilju ispunjenja kupoprodajnog ugovora u vezi sa kupljenim proizvodima (ugovorna obrada).

Period obrade: Vaše lične podatke čuvamo dok ne izbrišete svoj nalog ili do 3 godine nakon posljednjeg prijavljivanja na nalog. Podaci koji se obrađuju na osnovu ugovora čuvaju se za vrijeme trajanja mogućnosti ostvarivanja potraživanja iz ugovora prema nadležnom zakonu (period utvrđen zakonom tokom kojeg je moguće podnijeti tužbu nadležnom sudu). Lični podaci koji se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti čuvaju se do opoziva saglasnosti i možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Ti podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti, pri čemu u tom vremenskom periodu i dalje možete biti primalac naše komunikacije.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nije moguće otvoriti korisnički nalog bez gore navedenih ličnih podataka. Ipak, niste u obavezi da kreirate korisnički nalog (tj. da pružite lične podatke u tu svrhu) za kupovinu ili korišćenje naših proizvoda. 

 

3.5. Registracija proizvoda na našoj internet stranici i Connectlife mobilnoj aplikaciji

Svaki pojedinac koji je kupio bilo koji od naših proizvoda može registrovati proizvod na našoj internet stranici ili putem Connectlife mobilne aplikacije u okviru svog korisničkog naloga. Na osnovu registracije pojedinac stiče pojednostavljen pristup uputstvima za upotrebu, našim preijedlozima za korištenje proizvoda, informacijama u vezi sa garancijom i dodatno produženim garantnim rokom i obavještenjima o ažuriranjima vezanim za Connectlife uređaje. 

Za registraciju proizvoda, obradićemo (pored podataka navedenih u tački 3.4.) sljedeće podatke:

- broj proizvoda,
- serijski broj proizvoda,
- datum kupovine,
- kopiju računa o kupovini.

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da se omogući pristup uputstvima za upotrebu, našim prijedlozima za korišćenje proizvoda i informacijama u vezi sa garancijom. Obrada ličnih podataka se vrši samo na osnovu vaše saglasnosti.

Period obrade: Dok se saglasnost ne opozove, pri čemu svoju saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku. Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti ili u roku od 1 mjeseca nakon brisanja registracije proizvoda, pri čemu u tom vremenskom periodu i dalje možete biti primalac naše komunikacije. 

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Bez gore navedenih podataka ne možete registrovati proizvod na našoj web stranici ili Connectlife mobilnoj aplikaciji. Međutim, svaki proizvod u trenutku kupovine ima priloženo uputstvo za upotrebu i informacije o garanciji.

 

 

3.6. Davanje mišljenja, ocijena i komentara na internet stranici

Da bismo omogućili opciju davanja mišljenja, ocijena i komentara na internet stranici, moramo prikupiti i obrađivati neke od vaših ličnih podataka, jer želimo da sa potencijalnim kupcima i korisnicima podijelimo iskustva stvarnih kupaca i korisnika. Možemo da podijelimo iskustva stvarnih kupaca i korisnika određenog proizvoda ili usluge sa jednog tržišta sa potencijalnim kupcima i korisnicima na drugom tržištu. Načini i uslovi za davanje mišljenja, ocijena i komentara na internet stranici navedeni su u Pravilniku za objavljivanje recenzija i komentarisanje proizvoda i usluga.

U cilju davanja mišljenja, ocijena i komentara, obradićemo sljedeće podatke:

- ime ili pseudonim,
- e-mail adresa,
- podaci o kupljenim proizvodima,
- kopiju računa o kupovini.

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je da osigura da je mišljenje, ocjena i komentar o pojedinačnom proizvodu dala osoba koja je zaista kupila ili koristi taj proizvod. Obrada ličnih podataka se vrši samo na osnovu vaše saglasnosti.

Period obrade: Vaši lični podaci će biti automatski izbrisani 5 godina nakon objavljivanja mišljenja, ocijene i komentara. Vaša mišljenja, ocjene i komentari su vidljivi na internet stranici tokom 5 godina nakon objavljivanja. Međutim, vaša mišljenja, ocjene i komentari će biti ranije izbrisani u slučaju opoziva vaše saglasnosti za takvu obradu podataka, pri čemu će u tim slučajevima podaci prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Možete također   dati mišljenje, ocjenu i komentar na internet stranici anonimno (bez davanja vaših ličnih podataka). Međutim, bez vaših ličnih podataka ne možemo osigurati da su mišljenja, ocjene i komentari dati samo od strane stvarnih kupaca i korisnika.

 

 

3.7. Marketing i srodne usluge

Za svrhe marketinških aktivnosti, pružanja informacija o našim proizvodima, dobijanja povratnih informacija o kupljenim proizvodima i podsticanja da registrujete proizvod u okviru korisničkog naloga, potrebna nam je vaša izričita saglasnost i bez iste nećemo vas kontaktirati u gore navedene svrhe. Uvijek možete opozvati datu saglasnost u podešavanjima vašeg korisničkog naloga, odjavom od primanja poruka, promjenom podešavanja kolačića ili slanjem zahtjeva na privacy@connectlife.io.

U svrhu marketinga i srodnih usluga, obrađujemo sljedeće podatke:

- ime i prezime,
- e-mail adresa,
- broj telefona,
- podatke o lokaciji korisnika dobijene sa mobilnog uređaja korisnika,
- interesovanja pojedinca u vezi sa pregledom proizvoda na internet stranicama,
- kontakt informacije putem aplikacija za razmjenu poruka,
- historija kupovine,
- poštanski broj,
- podaci vezani za isporuku, otvaranje, klikove i odjave sa naših poruka,
- analiza mišljenja korisničkih recenzija proizvoda.

Svrha i osnova obrade vaših ličnih podataka je omogućavanje slanja marketinških poruka ili predstavljanje prilagođene ponude na osnovu vaših interesovanja ili poboljšanje korisničkog iskustva. Obrada ličnih podataka se vrši samo na osnovu vaše saglasnosti.

Period obrade: Do opoziva saglasnosti gdje možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.  Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti u toku kojeg vremenskog perioda i dalje možete biti primalac naše komunikacije.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Niste u obavezi da date svoje lične podatke u marketinške svrhe (davanje saglasnosti za obradu ličnih podataka u ove svrhe je dobrovoljno). Ipak, u tom slučaju nećemo moći da vas obavijestimo o našim marketinškim aktivnostima, našim proizvodima i da kreiramo personalizovane ponude za vas.

 

 

3.8. Informacije o vašim aktivnostima na našoj internet stranici

U svrhu poboljšanja funkcionalnosti web stranice, statističke analize i prilagođene ponude, također pratimo vaše aktivnosti na našoj web stranici, pri čemu su ovi podaci u pseudonimiziranom obliku.

U svrhu praćenja aktivnosti na našoj internet stranici obrađujemo sljedeće podatke:

- oznaka korisničkog naloga,
- historija kupovine,
- IP adresa uređaja,
- operativni sistem uređaja,
- korišteni pretraživač,
- internet adresa (URL adresa) početne stranice koju koristite za pristup našoj internet stranici.

Svrha i osnova je poboljšanje funkcionisanja internet stranice, statistike i personalizovanih ponuda, što je naš legitimni interes, pri čemu se obrada u svrhu personalizovanih ponuda zasniva na vašoj saglasnosti. Uvijek možete opozvati datu saglasnost u podešavanjima vašeg korisničkog naloga, promjenom podešavanja kolačića ili slanjem zahtjeva na privacy@connectlife.io.

Period obrade: Vaši lični podaci će biti automatski izbrisani nakon 1 godine od svake posjete našoj internet stranici. Međutim, vaši podaci će prestati da se obrađuju u slučaju da vaša saglasnost bude opozvana, pri čemu možete opozvati svoju saglasnost u bilo kom trenutku. Podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? U slučaju nedostavljanja gore navedenih podataka ne možemo da pratimo vašu aktivnost na našoj internet stranici i samim tim poboljšamo funkcionalnost naše internet stranice i pripremimo personalizovanu ponudu za vas.

 

3.9. Obrada ličnih podataka putem društvenih mreža, aplikacija za razmjenu poruka i soba za ćaskanje (chat rooms)

Društvo može imati uspostavljene profile na društvenim mrežama (npr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, itd.) ili može koristiti aplikacije za razmjenu poruka (npr. WhatsApp, FB Messenger, Viber, itd.) za komunikaciju. Društvene mreže i aplikacije za razmjenu poruka nam omogućavaju da promovišemo naše proizvode i usluge ili pružimo korisničku podršku. U slučaju posljednje navedenog, također možemo izabrati kategorije pojedinaca na društvenoj mreži na koje želimo da se naš oglas odnosi. Kao takvo, Društvo može biti odgovorno za zaštitu ličnih podataka koje korisnici dijele sa Društvom putem navedenih medija, a istovremeno je i provajder pojedinačnog medija odgovoran za obradu podataka koju vrši na takvim medijima, pa se korisnicima savjetuje da se upoznaju sa politikom privatnosti pojedinačnih medija.

U slučaju posjete profila Društva na pojedinačnoj društvenoj mreži ili uspostavljanja komunikacije putem aplikacija za razmjenu poruka, možemo da obradimo sljedeće podatke:

- ukoliko lajkujete, podijelite objavu, označite profil Društva ili komentar, dobijamo pristup vašem javnom profilu i sadržaju vaše objave,

- ukoliko nam pošaljete privatnu poruku na društvenoj mreži ili putem aplikacije za razmjenu poruka, dobijamo informacije o vašem javnom profilu ili vaše kontakt informacije i informacije o sadržaju poslate poruke.

Prilikom komunikacije putem društvenih mreža, aplikacija za razmjenu poruka i soba za ćaskanje, obradićemo sljedeće podatke o vama:

- javni profil pojedinca na društvenoj mreži i sadržaj objave,
- kontakt informacije pojedinca u aplikaciji za razmjenu poruka,
- druge podatke koje nam dostavljate tokom komunikacije.

Svrha i osnova obrade Vaših ličnih podataka je promocija proizvoda Društva i uspostavljanje komunikacije sa korisnicima društvenih mreža ili aplikacija za razmjenu poruka. Možemo vas kontaktirati samo na osnovu vaše saglasnosti, ali možemo odgovoriti na vaš upit na osnovu našeg legitimnog interesa, a to je zadovoljavanje potreba kupaca pružanjem informacija vezanih za naše proizvode. 

Period obrade: Vaši lični podaci koje čuvamo biće automatski izbrisani nakon 1 godine od komunikacije ili ranije u slučaju opoziva vaše saglasnosti. U slučaju opoziva saglasnosti, podaci će prestati da se čuvaju u roku od 1 mjeseca od prijema opoziva saglasnosti, pri čemu tokom tog vremenskog perioda i dalje možemo da obrađujemo vaše lične podatke.

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Bez davanja vaših ličnih podataka ne možete komunicirati sa nama putem gore navedenih medija, a mi ne možemo odgovoriti na vaše upite.  

 

3.10. Korištenje proizvoda putem Connectlife aplikacije

Kako bismo korisnicima omogućili sve funkcije pametnih uređaja, razumjeli potrebe korisnika i utvrdili efikasnost i upotrebu uređaja, prikupljamo i obrađujemo neke od vaših ličnih podataka i podataka o radu svakog uređaja. U okviru navedenog, predviđena je registracija korisnika i zaključivanje ugovora o licenci.

Za registraciju korisnika i zaključivanje ugovora o licenci obradićemo sljedeće lične podatke:

- titula (gospodin, gospođa),
- ime i prezime,
- jezik komunikacije,
- adresa,
- broj telefona,
- e-mail adresa,
- omiljena hrana,
- vrste hrane i pića i skladištenje u uređaju (npr. frižider, vinski podrum),
- podatke o povezivanju uređaja sa našim Cloud-om.

Kako bi povezali uređaj sa cloud-om preko lokalne Wi-Fi mreže, korisnici moraju da unesu i podatke o identifikatoru Service Set IDentifier (SSID) i lozinku. Međutim, ti podaci se koriste samo za uparivanje uređaja sa Wi-Fi modulom i iste ne prikupljamo, čuvamo ili na bilo koji drugi način obrađujemo.

Tokom korištenja pametnog uređaja koristićemo sljedeće dijagnostičke podatke u vezi sa radom uređaja:

- podaci o uređaju (brend, model, serijski broj),
- datum ugradnje uređaja,
- rad uređaja (vrijeme rada, kvarovi, planirano održavanje),
- podatke koje su otkrili senzori uređaja a koji su važni za rad uređaja (npr. podaci u vezi sa tehničkim performansama, podaci vezani za moguće poruke o greškama, temperaturi, vlažnosti, kvalitetu vazduha itd.),
- analitika ponašanja korisnika,
- rezervisanje uređaja,
- potrošnju resursa.

Svrha i osnova obrade Vaših ličnih podataka je da se obezbijedi mogućnost korištenja svih funkcija pametnih uređaja. Zahtjevom za registraciju korisnika i zaključenjem ugovora o licenci uspostavlja se ugovorni odnos i da bismo ispunili svoj dio ugovornih obaveza moramo da obrađujemo Vaše lične podatke (ugovorna obrada). 

Period obrade: Podaci koji se odnose na registraciju korisnika i zaključivanje ugovora o licenci čuvaju se sve dok možete ostvariti određena prava prema našim ugovornim obavezama (period predviđen zakonom u kojem je moguće podnijeti reklamaciju nadležnom sudu po isteku ugovora o licenci). 

Šta se dešava ako ne date lične podatke? Nije moguće registrovati korisnika Connectlife aplikacije i zaključiti ugovor o licenci bez gore navedenih ličnih podataka.

 

 

3.11. Kolačići i drugi internet alati 

Ako posjetite našu internet stranicu, možemo da skladištimo kolačiće na vašem uređaju. Za više informacija o kolačićima koji se koriste na našoj internet stranici, pogledajte Politiku kolačića.

Pored kolačića, koristimo i druge internet alate sljedećih provajdera:

Google, i to:

- Google Marketing Platform u svrhu dobijanja podataka u vezi sa saobraćajem na internet lokaciji (npr. broj posjetilaca, stranice koje su posjetili posjetioci, vrijeme koje su posjetioci proveli na internet stranici);
- Google Maps u svrhu korištenja usluge mapiranja Google Maps preko API-ja kako bi se olakšalo pronalaženje mjesta koje je pojedinac naveo na internet stranici;
- Google Tag Manager u svrhu upravljanja oznakama internet stranica preko korisničkog interfejsa i integracije programskih kodova na našim internet stranicama;
- Google Ads u svrhu postavljanja oglasa, remarketinga i praćenja konverzija;
- Google Optimize u svrhu A/B testiranja i testiranja internet stranica;
- Site Kit u svrhu poboljšanja i monetizacije našeg sadržaja na internet stranici;
- Youtube u svrhu uspostavljanja veze sa Youtube serverima, gdje je potrebna upotreba dodataka sa Youtube;
- Google Analytics u svrhu prikupljanja podataka sa internet stranica i aplikacija radi izrade izvještaja koji pružaju uvid u poslovanje;
- Google Search Console kako bi se pokazale performanse internet stranica preko Google pretrage i kako Google vidi našu internet stranicu;
- Looker Studio u svrhu konverzije podataka u informativne, lako čitljive, jednostavne za dijeljenje i potpuno prilagodljive tabele i izvještaje.

Navedenim internet alatima upravlja Google Inc. sa sjedištem u SAD, pri čemu se određene informacije o korištenju internet stranica od strane pojedinca mogu prenijeti i na server u SAD, pa predlažemo da se upoznate i sa njihovom politikom privatnosti, koja je dostupna ovdje. Ako ste vlasnik Google naloga i dali ste saglasnost za personalizaciju oglasa, možemo također da dobijemo izvještaje o efikasnosti naših mjera oglašavanja (uključujući izvještaje o različitim uređajima), demografskim informacijama i interesima pojedinaca, kao i funkcijama internet oglašavanja na različitim uređajima.

Meta, i to:

- kao alatka za upravljanje društvenim mrežama za Facebook i Instagram u svrhu kreiranja i zakazivanja sadržaja kako bi se odgovorilo na potrebe analitičkih uvida
- Meta piksel u svrhu postavljanja reklama, remarketinga i praćenja konverzija.

Navedenim internet alatima upravlja Facebook Ireland Limited, sa registrovanom kancelarijom na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; pri čemu se određene informacije o korištenju internet stranice od strane pojedinca mogu prenijeti i na server u SAD, pa predlažemo da se upoznate i sa njihovom politikom privatnosti koja je dostupna ovdje. Ukoliko ste vlasnik Facebook ili Instagram naloga i dali ste saglasnost za personalizaciju oglasa, također možemo da dobijamo izvještaje o efikasnosti naših mjera oglašavanja (uključujući izvještaji sa više uređaja), demografske informacije i interesovanja pojedinaca, kao i funkcije internet oglašavanja sa više uređaja.

 

3.12. Remarketing, praćenje i srodne tehnologije 

Mi i naši pružaoci usluga treće strane koristimo kolačiće za informisanje, optimizaciju i prikazivanje oglasa na osnovu vaših ranijih posjeta našoj internet stranici ili našim mobilnim aplikacijama s ciljem oglašavanja na web stranicama trećih strana prema vama. U tu svrhu koristimo:

- Google Ads, koji obezbjeđuje Google i možete da se odjavite tako što ćete posjetiti stranicu podešavanja Google Ads, i
- Facebook ponovno ciljanje, koje obezbjeđuje Meta, a ovo možete da isključite tako što ćete posjetiti Facebook stranicu na kojoj morate da se prijavite i odete na Podešavanja > Oglasi > Podešavanja oglasa. U aplikaciji idite na Podešavanja & Privatnost > Podešavanja > Oglasi > Postavke oglasa > Podešavanja oglasa. Zatim odaberite Nije dozvoljeno

Kako bismo vidjeli kakav je učinak naše internet stranice i mobilne aplikacije, koristimo signale za konverziju, oznake, skripte i piksele, koji kreiraju kratku liniju koda da bi nam ukazali kada ste kliknuli na određeno dugme ili došli do određene stranice. Korištenje ovih tehnologija nam omogućava da registrujemo da je određeni uređaj, pretraživač ili aplikacija posjetio određenu internet stranicu. 

Ako omogućite usluge zasnovane na lokaciji na svom računaru ili mobilnom uređaju u vezi sa vašim korištenjem internet stranice ili mobilne aplikacije, izričito dajete saglasnost da prikupljamo geolokaciju (koja može uključivati određenu geografsku dužinu i širinu) vašeg uređaja. Ove informacije će se koristiti kako je navedeno u ovoj Politici zaštite podataka, uključujući pružanje određenog reklamnog sadržaja ili poruka na osnovu vaše lokacije.

Mi i naši pružaoci usluga trećih strana možemo da koristimo informacije koje prikupljamo o vama (informacije sa naše internet stranice ili mobilne aplikacije, putem vaših uređaja ili od treće strane) da bismo pomogli nama i našim pružaocima usluga trećih strana da identifikujemo druge uređaje koje koristite (npr. mobilni telefon, tablet, drugi računar itd.). Mi, kao i naši pružaoci usluga trećih strana također možemo da koristimo upotrebu više uređaja i druge informacije koje saznamo o vama da bismo prikazivali ciljano oglašavanje na vašim uređajima i da bismo vam slali mail-ove. Ovi kolačići trećih strana i druge tehnologije su regulisane posebnom politikom privatnosti svake treće strane, a ne ovom.

4. Prikupljanje ličnih podataka djece 

Posvećeni smo zaštiti ličnih podataka djece i shvatamo da roditelji ili zakonski staratelji mogu koristiti naše usluge ili kupovati naše proizvode za porodičnu upotrebu, uključujući i maloljetne osobe. Kao takve, naše usluge i proizvodi nisu namijenjeni za upotrebu od strane pojedinaca ispod lokalnog minimuma starosne dobi za odrasla lica, i mi nećemo svjesno prikupljati lične podatke od pojedinaca mlađih od tog uzrasta u bilo koju svrhu, niti ćemo prihvatiti registraciju od takvih pojedinaca. U nekim slučajevima, posebno kada se podaci prikupljaju elektronskim putem, možda nećemo moći da utvrdimo da li su podaci prikupljeni od djece mlađe od lokalnog zakonskog uzrasta i takve podatke tretiramo kao da ih je dala odrasla osoba. Ako saznamo da je dijete mlađe od lokalnog zakonskog uzrasta dalo bilo kakve lične podatke, uložićemo komercijalno razumne napore da te podatke odmah izbrišemo.

5. Ko obrađuje vaše lične podatke i sa kim ih dijelimo?

Vaši podaci se obrađuju ili u okviru internih softverskih programa (npr. SAG i Hisense CRM) ili pomoću alata koje obezbjeđuju spoljni provajderi.

Drugi povezani subjekti Društva Hisense Group Holdings Co., Ltd mogu imati pristup vašim ličnim podacima, s obzirom da su pojedinačna Društva prodavci ili proizvođači proizvoda koji ste kupili, a pojedinačna društva pružaju adekvatnu podršku poslovanju Društva. Povezani subjekti Hisense Group Holdings Co., Ltd sa sjedištem van  EU/EEA imenovali su društvo VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Dizeldorf, Njemačka kao svog predstavnika prema članu 27 GDPR.

Društvo također može prenijeti lične podatke spoljnim ugovaračima (uglavnom u svrhu osiguranja plaćanja, transporta i drugih pitanja u vezi sa vašom narudžbom itd.). U tom slučaju Društvo se obavezuje da sa spoljnim ugovaračima zaključi ugovor koji obezbjeđuje adekvatnu sigurnost Vaših ličnih podataka, a spoljni ugovarači mogu da obrađuju Vaše podatke samo u svrhu za koju su dobijeni.

Vaši lični podaci također mogu biti predmet prenosa spoljnim ugovaračima u trećim zemljama. U ovom slučaju, Društvo će obezbijediti adekvatne mjere zaštite ako spoljni ugovarači imaju sjedište ili pružaju usluge relevantne za zaštitu ličnih podataka u trećoj zemlji koja ne nudi isti nivo zaštite podataka kao GDPR i preuzeti druge obaveze utvrđene GDPR-om u vezi sa takvom vrstom prenosa.

Konkretno, možemo prenijeti vaše lične podatke drugim društvima u Hisense grupi i našim distributerima koji prodaju naše proizvode i usluge na određenim tržištima ili pružaju druge usluge u vezi sa poslovnom podrškom, reklamacijama na naručenu robu ili korisničkom podrškom. Spisak naših Društva u određenim zemljama i njihovi obrađivači je naveden u Prilogu.

Vaše lične podatke možemo prenijeti na osnovu vaše saglasnosti u skladu sa ovom politikom zaštite podataka na mreže za oglašavanje i društvene mreže, posebno na:

-- Google Ireland Limited (registarski broj: 368047), sa sjedištem u Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; Politika privatnosti Društva dostupna je tukaj

-- Facebook Ireland Limited, sa sjedištem u 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irska; Politika privatnosti Društva dostupna je tukaj

-- Pinterest, Inc., sa sjedištem u 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Sjedinjene Države, Politika privatnosti društva dostupna je tukaj

-- LinkedIn kao alatka od strane Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, SAD, LinkedIn-ova politika privatnosti dostupna je tukaj

 

Za obradu ličnih podataka koristimo i usluge drugih obrađivača koji obrađuju lične podatke u skladu sa našim uputstvima i u svrhe za koje se podaci prikupljaju. Takvi obrađivači uključuju:

-- provajderi informacionih usluga na cloud-u i drugi provajderi tehnološke podrške kao što su:

- Microsoft Azure, od strane Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- SAP Hybris od strane SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Salesforce Marketing Cloud i Salesforce Service Cloud od strane Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Sjedinjene Države, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Cloudera od strane Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Tuya IoT platform od strane Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paris, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj

 

-- provajderi marketinških alata koji nam pomažu da optimizujemo stranice i personalizujemo sadržaj i ponude za vas, kao što su: 

- Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Njemačka, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- "eXpoint" SIA, rīvības street 76-34, Riga, LV-1001, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Mailchimp kao alat od strane Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Njemačka, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, London, EC1R 3AU, UK, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Holandija, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poljska, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, politika privatnosti društva dostupna je tukaj

 

-- pozivni centri i provajderi alata za upravljanje i snimanje telefonskih poziva, naročito:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Srbija;
- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paris, Francuska, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 SAD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj

 

-- obrađivači eksterne komunikacije, posebno komunikacije putem SMS poruka i soba za ćaskanje, naročito:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, SAD) politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Jivochat kao alat od strane Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., the Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazil, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australija 3000, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- SMS Broadcast Pty Ltd of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australija 3000, politika privatnosti društva dostupna je tukaj

 

-- Društva koja za nas pripremaju ankete o zadovoljstvu korisnika našim proizvodima i uslugama, naročito:

- Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen K, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irska, politika privatnosti društva dostupna je tukaj
- IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Prag, politika privatnosti društva dostupna je tukaj

Društvo s vremena na vrijeme organizuje nagradne igre i slične promotivne akcije zajedno sa trećim stranama, kojima može dati i lične podatke pojedinaca, o čemu ćete biti obaviješteni prije prikupljanja ličnih podataka.

6. Podešavanja "Ne prati"

Zakoni određenih zemalja/država/pokrajina zahtijevaju da navedemo da li poštujemo podešavanja „Ne prati“ u vašem pretraživaču u vezi sa ciljanim oglašavanjem. Pridržavamo se standarda navedenih u ovoj Politici zaštite podataka i ne nadgledamo niti pratimo pretraživače sa zahtjevom "Ne prati".

7. Koja su vaša prava i kako ih ostvariti

Možete ostvariti sljedeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo:

- Pravo na pristup – omogućava vam da dobijete informacije o tome da li se vaši lični podaci obrađuju i o postupcima i načinima obrade ličnih podataka,
- Pravo na ispravku – u slučaju da primijetite da vaši podaci nisu tačni, imate pravo da dopunite nepotpune ili da ispravite netačne podatke,
- Pravo na brisanje – omogućava vam da zatražite brisanje vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Uradićemo to u skladu sa GDPR-om i u slučaju da ne postoje druga ograničenja koja nas u tome sprječavaju,
- Pravo na ograničenje obrade – omogućava vam da ograničite obradu, dok osporavate tačnost podataka, prigovarate na brisanje, jer svrha obrade za koju su podaci prikupljeni više nije relevantna, a želite dalje skladištenje zbog legitimnih interesa, ili ako ste podnijeli zahtjev za utvrđivanje zakonskih razloga za obradu,
- Pravo na prenosivost podataka – omogućava vam da dobijete kopiju dostavljenih ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom hardverskom formatu i da prenesete podatke drugom rukovaocu, ako su ispunjeni zahtjevi postavljeni u GDPR-u,
- Pravo na prigovor - omogućava prigovor u slučaju prikupljanja i obrade podataka za potrebe direktnog marketinga ili srodnog profilisanja,
- Pravo na preispitivanje automatizovanog odlučivanja – u slučaju da je odluka koja se ogleda u našem međusobnom odnosu zasnovana na automatizovanom donošenju odluka, možete iskoristiti pravo na sprovođenje nove, neautomatizovane odluke,
- Pravo na opoziv saglasnosti – u slučaju da se obrada zasniva na datoj saglasnosti, imate pravo da opozovete saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti prije njenog povlačenja.

Ako želite da koristite bilo koje od gore navedenih prava, možete nas obavijestiti putem email adrese privacy@connectlife.io.

Pored navedenih prava, imate i pravo da uložite žalbu nadzornom organu. U slučaju da su Vam povređena prava u vezi sa obradom ličnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom organu:

- Za Društvo ConnectLife, data technologies, LLC: Povjerenik za informacije Republike Slovenije, poštom na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana ili na email: gp.ip@ip-rs.si.

 - Za Društvo Gorenje Commerce doo Gorenje Commerce doo, Kamenolom br.11, 71215 Blažuj, Bosna i Hercegovina; na email adresu: office@gorenje.ba

9. Službenik za zaštitu podataka

U svim pitanjima vezanim za obradu Vaših ličnih podataka, naš službenik za zaštitu podataka stoji Vam na raspolaganju i možete ga kontaktirati putem mail adrese: privacy@connectlife.io.

BACK TO TOP