Prijava / Registracija

HISENSE EUROPE OGRANIČENA PANEVROPSKA GARANCIJA

Pošovani klijenti

Zahvaljujemo Vam se za kupovinu našeg aparata. Prilikom kupovine našeg aparata, možete biti uvjereni da ste kupili visokokvalitetan, pouzdan, ekološki prihvatljiv, inovativan i stilski proizvod jednog od vodećih proizvođača kućnih aparata. Nadamo se da će Vas vaš novi aparat izvrsno služiti u narednim godinama.

Ovim izjavljujemo:

 • da bi tokom garantnog perioda aparat trebao funkcionisati bez smetnji ukoliko se koristi u skladu sa namjenama i uputstvima o korištenju;
 • da ćemo na vaš zahtjev, ukoliko ga podnesete u garantnom roku, o svom trošku uložiti maksimalan napor da se kvar ili smetnja u funkcionisanju aparata otkloni u zakonski propisanim rokovima (imajte na umu da otklanjanje kvara može potrajati razumno duže vrijeme, ukoliko vaš zahtjev iz garantne izjave podnosite u drugoj zemlji od one u kojoj je Hisense prvi put plansirao svoj proizvod na tržište).

Garancija je važeća za sljedeće aparate pod robnim markama: Hisense, Gorenje, Asko, Mora, Atag, ETNA, Pelgrim, Körting, UPO, Fridgemaster:

 • velike kućne aparate,
 • televizijske setove,
 • mikrovalne pećnice,
 • usisivače.

Ova ograničena panevropska garancija se odnosi na sve aparate kupljene u zemljama prikazanim u odredbama i uslovima i važi u svim navedenim zemljama sa liste (ukoliko distributer ili trgovac naših aparata u određenoj zemlji nudi lokalnu produženu garanciju, takva garancija važi isključivo za proizvode koje prodaje taj distributer ili trgovac u toj zemlji i samo isključivo taj distributer i trgovac je odgovoran za rješavanje zahtjeva po toj produženoj garanciji).

Garantni rok za vaš aparat je 24 mjeseca. Garantni rok počinje važiti od dana kupovine aparata. Danom kupovine se smatra datum koji se nalazi na računu koji je trgovac izdao kupcu u skladu sa važećim propisima. Račun se smatra sastavnim dijelom odredbi i uslova, te je isti preduslov za sva potraživanja po osnovu ove garancije.

Garancija je podložna sljedećim odredbama:

 1. Da korisnik koristi aparat za lične kućne potrebe i na svojoj adresi stanovanja (ne u komercijalne svrhe).
 2. Da je aparat instaliran i da se koristi u skladu sa uputstvima i svim drugim instrukcijama za instalaciju od proizvođača aparata.
 3. Da je aparat pravilno priključen na električnu mrežu i/ili vodovodnu i/ili kanalizacijsku mrežu prema uputama nadležnih organa i standardima. U slučaju plinskih aparata, i instalaciju i konverziju na LPG potrebno je da instalaciju obavi ovlašteno lice/ovlašteni servis.
 4. Da aparat nije bio predmet zloupotrebe ili nesreće, niti da je popravljan ili modificiran na neovlašten način osim od strane našeg vlastitog servisera (osim konverzije na plin LPG – vidi gore).
 5. U slučaju da se aparat zamijeni u skladu sa ovim uslovima, novi aparat će biti pokriven originalnim garantnim rokom i neće biti predmet nove garancije.
 6. Ova garancija nije prenosiva i važi isključivo za kupca ovog/ih aparata.
 7. Da se aparat ne koristi u svrhe iznajmljivanja.

Popravke u garanciji se obično obavljaju na adresi kupca. Bilo kakav povrat troškova transporta aparata sa adrese potrošača do prostorija pružaoca servisne usluge je moguća samo ako je tako dogovoreno sa serviserom ili davateljem garancije kako je definirano u nastavku.

Garancija ne obuhvata i ne pokriva sljedeće:

 1. Korekciju ugradnje aparata.
 2. Uklanjanje ili ponovnu instalaciju integrisanog aparata prije i nakon posjete servisera radi bilo kakve popravke.
 3. Popravke oštećenja izazvane korištenjem aparata u suprotnosti sa propisanim u uputstvu.
 4. Popravak bilo kojih polovnih aparata ili onih koji se ne koriste u skladu sa uputstvom za upotrebu.
 5. Manje odstupanje u nijansi boje, koje je posljedica starenja aparata i ne utiče na funkcionalnost aparata.
 6. Instrukcije korisniku o pravilnom korištenju i radu aparata.
 7. Zamjena mrežnih osigurača u stanu ili popravka kućnih instalacija, vodovoda, kanalizacije ili dovoda plina.
 8. Popravak bilo kakvih estetskih/kozmetičkih nedostataka ili zamjena potrošnih dijelova kao što su sijalice, utikači, osigurači, kablovi, filteri i priključci, kontrolna dugmad, ručke, staklene i žičane police, ladice, gumena crijeva, plastične police na vratima i svi dodaci kao šti su naprimjer tepsije i police za pečenje u pećnici. Uključujući i sve dijelove koji su istrošeni, promijenjeni u boji ili oštećeni, uključujući oštećenja uslijed nepravilne upotrebe ili čišćenja.
 9. Popravka aparata zbog djelovanja kamenca, plijesni, prljavštine, masnoće, prolijevanja i mirisa.
 10. Popravak kvarova uzrokovanih nesavjesnim rukovanjem i korištenjem aparata.
 11. Povećana buka aparata zbog starenja aparata koja ne utiče na funkcionalnost aparata.
 12. Popravka mehaničkog oštećenja aparata.
 13. Vibracije, pokreti i povećana buka aparata zbog neadekvatno podešenih nogica na dnu aparata.
 14. Deblokiranje pumpe na veš mašini ili mašini za suđe.
 15. Popravak oštećenja uzrokovanih poplavom, gromom, električnim udarom / prenaponom / oscilacijom, elektromagnetnim smetnjama, olujom, ekstremnom temperaturom, eksplozijom, udarom, korozijom, krađom ili pokušajem krađe.
 16. Buka, vibracije ili para koji nastaju zbog rada aparata. Uključujući periodično pokretanje i rad ventilatora pećnice, protočne i odvodne pumpe, pare iz mašine za veš, sušilice, mašine za pranje suđa i pećnice.
 17. Zamjena pozicije drške/ručke na rashladnim aparatima.
 18. Popravke ili zamjene bilo koje ploče za kuhanje zbog strugotina, ogrebotina, pukotina ili oštećenja, nastalih zbog nepoznatih uzroka ili korištenja abrazivnih sredstava za čišćenje i neadekvatnih sredstava za čišćenje, nepravilne upotrebe pribora, nepravilnog oblika ili neravne osnove posuđa ili stranih čestica između posuđa i površine ploče za kuhanje.
 19. Popravke ili bilo koje druge smetnje u uređaju nastale od strane bilo koje osobe osim ovlaštenog servisera kojeg je imenovao davalac garancije poništava garanciju.
 20. Ugradnja neorginalnih rezervnih dijelova u aparat poništava garanciju.
 21. Problemi koji se odnose na aplikacije drugih proizvođača i problemi kompatibilnosti na televizijskim uređajima.

Ova garancija se odnosi na proizvode koji se prodaju kao novi proizvodi, i ne važi za proizvode koji nisu označeni kao novi proizvodi.

Ne možemo snositi odgovornost za bilo kakve gubitke usljed nemogućnosti upotrebe aparata, tokom perioda popravke aparata.

U slučaju da ovlašteni servis procijeni da aparat nije popravljiv ili opravka nije ekonomično rješenje, aparat se može zamijeniti uz poštivanje sljedećih odredbi i uslova:

 • Ako je vaš aparat na tržište plasirao Hisense dobavljač ograničene garancije u istoj zemlji u kojoj podnesete zahtjev za garanciju, naš serviser će organizovati zamjenu aparata u okviru garancije.
 • Ako je vaš aparat na tržište plasirao Hisense davalac ograničene garancije u drugoj zemlji od one u kojoj podnosite svoj garantni zahtjev, ova ograničena garancija se ne primjenjuje u pogledu zamjene proizvoda. U tom slučaju naš serviser će vam izdati pisanu potvrdu o nepopravljivosti aparata sa kojom možete kontaktirati svog prodavača koji vam je prodao aparat u vezi zamjene pod uslovima garancije.

Zadržavamo parvo da:

 1. Naplatimo kupcu cjelokupni trošak servisnog zahvata i svih rezervnih dijelova, ako potrošačev servisni poziv uključuje bilo koji od gore definiranih slučajeva i
 2. Pregledamo aparat prije bilo kakve radnje za zamjenu/izmjenu.

Ništa iz ove garancije ne utiče na bilo koje zakonsko parvo koje možete imati po osnovu važeće zakonske regulative u vašoj zemlji. U slučaju da bilo koja odredba ovih uslova garancije bi bila u suprotnosti sa važećim nacionalnim zakonodavstvom, zakon će imati prednost.

Lista zemalja u kojima se ograničena Hisense Europe garancija primjenjuje:

Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Irska, Kosovo, Latvija, Litvanija, Moldavija, Crna Gora, Holandija, Sjeverna Makedonija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Ukrajina, Velika Britanija

Hisense Europe davalac ograničene garancije za teritoriju Bosne i Hercegovine je “Gorenje Commerce” d.o.o. Sarajevo.

BACK TO TOP