Prijava / Registracija

Odricanje od pravne odgovornosti

Niti Hisense International Co., Ltd. niti bilo koja matična kompanija, podružnica ili filijala Hisense (u nastavku, “Hisense”), garanuje tačnost, integritet ili kompletnost sadržaja prikazanog na ovoj web stranici (“Websajt”), ili proizvoda, sadržaja, robe i usluga prikazanih na njoj (“Informacije”). Hisense se ne može smatrati odgovornim u pogledu zakonitosti, primjenljivosti i/ili adekvatnosti korištenja Web stranice ili Informacija sa vaše strane. Hisense se ovdje izričito odriče svake garancije, koja je izražena ili implicirana, uključujući ali ne ograničavajući se na garancije naslova, prodaje ili podobnosti za određenu svrhu. Ni jedan usmeni savjet ili pisana informacija data od Hisense-a ili njenih predstavnika ili uposlenika ne predstavlja garanciju. Ni pod kojim uslovom se Hisense ne može smatrati odgovornim za bilo koju direktnu, indirektnu, incidentnu, specijalnu ili posljedičnu štetu koja je rezultat vašeg korištenja, ili nemogućnosti korištenja, Websajt-a, uključujući ali ne ograničavajući se na oslanjanje na bilo koju Informaciju pribavljenu sa Websajt-a koja rezultuje greškom, omaškom, prekidanjem, brisanjem ili kvarom fajla, virusa, zastojem u radu ili prenosu, greške u radu, razotkrivanjem ili gubitkom privatnih ili ličnih informacija koji se mogu pročitati ili interpretirati od drugih, čak i ako je određena transmisija kriptovana („Ograničena odgovornost“). Gore navedeno Ograničenje odgovornosti se odnosi na sve akcije, bilo po ugovoru, ili po bilo kojoj drugoj tvrdnji/osnovi, čak i ako je konsultovan autorizovani predstavik Hisense-a, koji je trebao imati saznanja, da postoji takva mogućnost gubitka i štete. Ovim prihvatate da ste primili na znanje ovu odredbu koja se odnosi na sve Informacije i/ili podatke odaslane preko Websajt-a. Pojedine provincije, oblasti, države ili teritorije ne dozvaljaju isključivanje ili ograničavanje incidentnih ili posljedičnih šteta, tako da se gore navedena ograničenja ili isključenja ne mogu odnositi na vas.

Hisense proizvodi mnoštvo proizvodnih kategorija i svaka kategorija proizvoda sadrži brojne serije i modele. Zbog kontinuiranih tehnoloških inovacija, promjena u vanjskim uslovima, promjenama u dizajnu, proizvodnim unapređenjima i nadogradnjama, u dijelovima i uslugama i dostupnosti istih, Informacije prikazane na Websajt-u su podložne promjenama u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, što je Hisense-ovo diskreciono pravo, i one samo predstavljaju prezentaciju proizvoda i usluga proizvedenih i/ili prodatih od Hisense-a. Sadržaj proizvoda, prodaja i usluge koje nudi Hisense zavise od mnogo faktora i mogu se razlikovati od trgovca i lokacije, uključujući zemlju u kojoj se prodaju, regije i specifičnog geografskog područja, od trgovca do trgovca, modela do modela, i vremenskog perioda. Svi renderi, fotografije, i opisi su namijenjeni da opišu proizvod, sadržaj, robu i uslugu. S uvažavanjem Hisense-ove politike konstantnog inoviranja i poboljšanja, Informacije prikazane na Websajt-u se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda i nisu namijenjene da budu identičan prikaz iste. Svi opisi proizvoda, cijene i dimenzije su okvirne. DOSTUPNOST PROIZVODA, SPECIFIKACIJE I KARAKTERISTIKE SU PODLOŽNE PROMJENAMA U BILO KOJE VRIJEME, I SA VREMENA NA VRIJEME, BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Svi proizvodi, sadržaj, roba i usluge dostupni na ovoj Web stranici su namijenjeni za upotrebu korisnika. Pošto Hisense prodaje svoje proizvode u više od 130 zemalja širom svijeta, proizvodi, sadržaj, roba i usluge koje prodaje u svakoj pojedinačnoj zemlji se mogu razlikovati. Odricanje odgovornosti: Nezavisni distributeri i trgovci su zasebni subjekti sa vlasništvom i svojim načinom rada, te ne predstavljaju agente niti predstavnike Hisense-a.

BACK TO TOP