New Comfort WiFi

DJ50XA0B
Aparati u setu
DJ50XA0BG
Klima uređaj - unutrašnja jedinica DJ50XA0BG Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijavanja: 5.600 W / Noćni režim rada / Automatski rad / Turbo rad / Zaštita od hladnog zraka / Vrsta displeja: LED displej / Temperaturni opseg u režimu - grijanje (°C): -15- 24 / Temperaturni opseg u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
+
DJ50XA0BW
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) DJ50XA0BW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijavanja: 5.600 W / Zaštita od hladnog zraka / Temperaturni opseg u režimu - grijanje (°C): -15- 24 / Temperaturni opseg u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
=