Eco Smart

CD50XS1F
Aparati u setu
CD50XS1FG
Klima uređaj - unutrašnja jedinica CD50XS1FG Klima uređaj - unutrašnja jedinica / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijavanja: 5.600 W / Noćni režim rada / Automatski rad / Turbo rad / Zaštita od hladnog zraka / Vrsta displeja: LED displej / Temperaturni opseg u režimu - grijanje (°C): -15- 24 / Temperaturni opseg u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
+
CD50XS1FW
Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) CD50XS1FW Klima uređaj - vanjska jedinica (SINGLE) / Rashladna snaga: 5.000 W / Snaga zagrijavanja: 5.600 W / Zaštita od hladnog zraka / Temperaturni opseg u režimu - grijanje (°C): -15- 24 / Temperaturni opseg u režimu - hlađenje (°C): -15 - 43
=