...

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Zaštita privatnosti

Ova Politika Privatnosti uređuje način na koji Hisense International Co., Ltd. (sa svojom oficijelnom adresom na broju 17, Donghai Xi Road, Qingdao, P.R.C.) i njene filijale (kolektivno nazvane "Hisense" ili "mi" ) prikuplja, koristi, održava i otkriva informacije koje prikupi od vas preko web stranice (“Websajt”). Ova Politika Privatnosti je na snazi od 1.marta 2018 godine.

Hisense primjenjuje politiku zaštite privatnosti kako bi osiguralo lične informacije kojima se može utvrditi identitet i komunikacije od neovlaštenih upada/napada.  Pod pojmom "ličnih informacija kojima se može utvrditi identitet", mislimo na svaku ličnu informaciju kojom se možete identificirati, kao što su vaše ime, adresa, telefonski broj,  e-mail adresa, i informacije o aktivnostima (online ili druge) koje su direktno povezane sa vašim informacijama.

Kako i zašto Hisense prikuplja i dijeli vaše informacije

Naše online kontaktne forme će vas pitati za ograničene lične podatke kako bismo mogli da ispunimo vaš zahtjev ili da adekvatno odgovorimo.  Bilo koja informacija prikupljena kroz ovakve kontakt forme će se samo koristiti kada Hisense odgovara na vaše zahtjeve, ili koristi agente i ponuđače usluga (kao što su ugovarači i treće strane kompanije) kako bi pružile usluge za račun Hisense-a, ili omogućimo vaše informacije Hisense trgovcima ili partnerskim servisima, mi ćemo poduzeti sve komercijalno razumne napore da obezbijedimo da ugovarači i treće strane kompanije štite vaše lične informacije na način koji je konzistentan sa ovom Politikom.

Možete nam reći kako želite biti kontaktirani u vezi sa informacijama koje ste nam omogućili preko naših online kontakt servisa.Ukoliko obavijestite Hisense da ne želite da mi koristimo, modifikujemo ili brišemo bilo koju vašu informaciju na način opisan u ovoj Politici Privatnosti, mi ćemo poštovati vaš zahtjev. Međutim, ukoliko kasnije date dodatne lične informacije preko Web stranice ili odgovorite na druge Hisense-ove online upite, smatrat ćemo da ste promijenili svoju odluku po pitanju korištenja od Hisense-a, modificiranju ili brisanju vaših informacija, i Hisense vas može kontaktirati na opisani način. Možete u bilo koje vrijeme nas obavijestiti da ne želite biti kontaktirani od Hisense-a.

Hisense će uložiti sve komercijalno razumne napore kako bi se pobrinuo da vaš e-mail bude siguran i ostane privatan. Hisense to neće otkrivati stranama koje nisu povezane sa Hisense-om, privatna e-mail komunikacija koja je odaslata korištenjem Hisense servisa, osim za potrebe rada servisa, ili da bi se odgovorilo na vaš zahtjev, ili drugačije po sili zakona.

Hisense će reagovati na sve nepropisne radnje. Hisense može koristiti lične podatke kako bi istražilo ili pomoglo u sprječavanju potencijalno protupravnih aktivnosti ili aktivnosti koje prijete nama ili na drugi način krše ugovore sa klijentima za bilo koji proizvod ili uslugu koje nudi Hisense.

Mi ne prodajemo, trgujemo, ili iznajmljujemo vaše lične podatke drugima. Možemo podijeliti kumulativne generičke demografske informacije koje se ne mogu dovesti u vezu sa vama individualno, kao što su npr. posjetioci i korisnici sa našim poslovnim partnerima u svrhe koje su opisane gore iznad. Mi možemo koristiti usluge pružalaca usluga trećih strana koji nam pomažu da upravljamo našim biznisom i Web stranicom ili administracijom aktivnosti u naše ime, kao što je slanje upitnika. Mi možemo podijeliti vaše informacije sa ovim trećim stranama za limitirane namjene za koje ste nam dali svoj pristanak.

Mi možemo koristiti „kolačiće“ u kombinaciji sa anonimnim podacima kupaca (i ličnim podacima ako ste ih dali) kako bi pratili vaše kretanje i ponašanje kroz i u okviru ove Web stranice i proizvoda. Mi možemo koristiti tu informaciju kako bi nam pomogla, ili našim autoriziranim agentima, pružaocima usluga, trgovcima i marketing partnerima, kako bi vam ponudili proizvode i usluge koje će bolje odgovarati vašim potrebama, za bolji rad naše web stranice i/ili analitiku korisnika. Mi možemo ovim informacijama snadbjeti treće strane koje pružaju usluge ili rade analitiku za nas kako bi nam pružili rezultate pod uslovima ugovora koji od trećih strana koje pružaju usluge ili rade analizu poštuju sve primjenjljive zakone i regulative. Mi koristimo informaciju i rezultate analiza da poboljšamo našu Web stranicu i proizvode, korisničko iskustvo, i da vam pružimo sadržaj i usluge koje bolje odgovaraju vašim potrebama.

Promjene u praksi

Hisense će zadržati svoju politiku privatnosti trenutnom, i uložiti sav napor da promptno unaprijedi svoju Web stranicu svaki put kada dođe do promjene u ovoj politici.

Dodatna zaštita privatnosti za djecu koja koriste internet

Hisense prepoznaje da djeca, uključujući tinejdžere, ne mogu biti sposobni da donose informisane odluke o ličnim podacima koje se traže online. Prema tome, Hisense svjesno ne targetira djecu i tinejdžere (mlađe od osamnaest godina) za prikupljanje informacija online.  Hisense ne traži niti prikuplja lične informacije kojima se može identifikovati osoba od djece i tinejdžera prema važećim zakonima i propisima i ne dozvoljava da to radi bilo ko drugi.

Predstavljanje i garancije

Garancije i Ograničenja odgovornosti informacija i dokumenata koje prikupimo na ovoj Web stranici su prikupljena „kao što jesu“ bez bilo koje garancije. Hisense ulaže razuman napor da uključi tačne i ažurirane informacije na ovu Web stranicu; međutim, ne može se smatrati da je svako prezentovanje odgovarajuće ili potpuno. Koristite ovu Web stranicu na svoj vlastiti rizik. Hisense, njegovi dobavljači, distributeri, autorizovani agenti, pružaoci usluga, trgovci i marketing partneri i druge strane uključene u kreiranje i isporučivanje sadržaja na ovoj Web stranici, nisu odgovorni za bilo koju štetu koja može nastati usljed korištenja ove Web stranice.

Prava intelektualne svojine

Materijali prikazani na ovoj Web stranici, uključujući ali ne ograničavajući se samo na tekstove, zvuk, video, slike, fotografije, ilustracije, umjetnička djela, animacijske fajlove i druge grafike, i imena, logotipi, robne marke i marke usluga, su vlasništvo Hisense-a ili njegovih izdavatelja licence, i zaštićeni su prema zaštiti kopiranja, trgovinskom markom i drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Ova stranica se može prikazati, preuzeti i/ili printati samo za vaše lične, ne komercijalne kućne potrebe, na način da ne obrišete ili modifikujete bilo koji zaštićeni znak, robnu marku ili drugi oblik svojine. Svako drugačije korištenje materijala na ovoj Web stranici bez prethodne pisane saglasnosti Hisense-a je strogo zabranjeno.

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima i fotografije prikazane u sklopu ove Web stranice su tačne koliko je bilo moguće u vrijeme objavljivanja stranice. Naknadna poboljšanja mogu biti vidljiva u stvarnom proizvodu. Cijene i specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Pojedini dodatci ili rekviziti prikazani na fotografijama nisu dio proizvoda osim ako tako nije specificirano. Validnost garancija i uslova može se razlikovato od proizvoda, zemlje i vremenskog perioda.

Povezane web stranice

Ova Web stranica može sadržavati hipertekstove linkove na druge potpuno nezavisne Web stranice. Hisense ne daje nikakvu garanciju ili reprezentativnost tačnosti, kompletnosti ili autentičnosti informacija sadržanih u bilo kojem hipertekst linku. Postojanje takvih linkova se ne može smatrati kao direktno ili indirektno odobravanja, podržavanje ili sponzorstvo ili povezanost sa linkovanom stranicom od strane Hisense-a. Molimo budite svjesni i primite na znanje da vaše korištenje ove Web stranice i linkova do drugih stranica je u potpunosti na vaš lični rizik. Vi, kao posjetilac ove Web stranice, upoznati ste i slažete se da Hisense nema nikakvu obavezu da napravi reviziju bilo koje linkom povezane stranice i da nije odgovorno na bilo koji način za sadržaj bilo koje linkom povezane stranice. Te Web stranice, linkovi i usluge mogu imati svoje vlastite pravilnike poštivanja privatnosti i politike usluživanja klijenata. Korištenje i interakcija sa bilo kojom drugom Web stranicom, uključujući i stranice koje imaju link na ovu Web stranicu, je predmet te Web stranice i njenih vlastitih uslova i politika.

Hisense pridržava pravo da modificira informacije sadržane na ovoj Web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Iako će Hisense uložti sav razuman napor da obezbijedi tačnost svih materijala objavljenih na ovoj Web stranici, tačnost ne može biti garantovana i Hisense se ne može smatrati odgovornim za tačnost, kompletnost i autentičnost bilo koje informacije sadržane na ovoj Web stranici. Ova Web stranica i sve informacije na njoj i materijali koje sadrži, su dati vama „takvi kakvi jesu“ bez bilo koje vrste garancije.

Bez prodajnih ponuda

Sve informacije sadržane na ovoj Web stranici služe u svrhu informisanja i ni na koji način ne predstavljaju ponudu za kupovinu ili prodaju Hisense proizvoda. Kupovina bilo kojeg Hisense proizvoda treba biti predmetom uslova i prvila primjenjene prodaje ili trgovačkog ugovora. Ova Web stranica se ne smije koristiti ili se pouzdati na istu kao zamjenu za informacije koje su dostupne vama od autoriziranog Hisense trgovca.

Koristite ovu Web stranicu na vaš vlastiti rizik

Ulazite na ovu Web stranicu na vaš vlastiti rizik. Ulaskom na ovu Web stranicu i/ili popunjavanjem naših online formulara, upoznati ste i saglasni da budete tretirani prema svim važećim pravnim osnovama iznesenim u ovoj Politici Privatnosti kao i prema svim primjenjljivim zakonima i uredbama. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, ne biste trebali koristiti ovu Web stranicu. Hisense zadržava pravo da promijeni ovu Politiku Privatnosti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Korištenjem ove Web strnice, slažete se da pristajete na sve uslove i propise uključujući i ovu Politiku Privatnosti. Hisense i strane uključene u kreiranje, proizvodnju i isporučivanje ove Web stranice nisu odgovorni za bilo koju direktnu ili indirektnu, posljedičnu, incidentnu, kaznenu ili bilo koju drugu vrstu štete, gubitka, troška (uključujući ali ne ograničavajući se samo na pravne i ekspertne troškove) koji mogu nastati kao rezultat pristupanja ili nemogućnosti pristupanja ovoj Web stranici. Ovo se također odnosi bez ograničenja, na odgovornost za štete ili povrede koje mogu nastati kao posljedica korištenja ove Web stranice, preuzimanja bilo kojeg štetnog materijala sa nje, ili oblika štete koji mogu prouzrokovati kompjuterski virusi, softverski ili hardverski kvarovi, ili bilo koje druge greške, problemi, padovi ili usporenosti kompjuterskih radnji i generalno u mrežnom prenosu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja ili komentare po pitanju ove Politike Privatnosti, molimo da nas kontaktirate.
http://global.hisense.com/contact

Ukoliko ste rezident Evropske unije, molimo da za bilo koje pitanje koje imate po pitanju vaše zaštite ličnih podataka koji može uključivati Hisense International Co., Ltd., Hisense Electric Co., Ltd. ili Hisense (Guangdong) Air-Conditioner Company Ltd. Pošaljete na naše:

EU-predstavništvo:
       
VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG
Roemerstr. 12
D – 40476 Duesseldorf
E-mail: hisense.representative@verdata.de